Høringsuttalelser

Et helhetlig diskrimineringsvern – Høringsuttalelse fra Kvinnegruppa Ottar

Kvinnegruppa Ottar er prinsipielt imot å avskaffe likestillingsloven ved å slå den sammen med de ulike diskrimineringslovene. Likestilling mellom kjønnene er ikke en minoritetsproblematikk, men et spørsmål om fordeling av makt og samfunnsmessige ressurser mellom to like store halvparter av befolkningen.

Menns vold mot kvinner, kvinners uforholdsmessige andel av ubetalte omsorgsoppgaver, menns seksuelle utnyttelse av kvinner gjennom porno og prostitusjon, kvinneyrkenes lavere lønnsnivå, seksuell trakassering, menns tallmessige overtak i politikk og næringsliv, og trange kjønnsroller, er urettferdigheter og krenkelser begått mot kvinner i Norge i 2016 som i alle år tidligere.

Read More