I media

Kvinner i barsel: - Det er kanskje den tiden i livet vi er aller minst i stand til å stå på krava

- Samfunnet er tjent med å ta kvinnehelse på alvor, mener Hanne Størset i 8. mars-komiteen i Oslo.

- Det blir et stadig større press på kvinnen, samtidig som hjelpen kuttes i alle ender. Perioden etter fødsel er tøff nok selv når alt ligger til rette, sier pressekontakt for arbeidsutvalget i 8. mars-komiteen i Oslo, Hanne Størset til Nettavisen. 

«Bedre barseltilbud - la kvinner få tid og rom!» er en av hovedparolene i 8.mars-toget i Oslo i år. 

Størset sikter til at svangerskap og fødsel ikke bør være enda en arena der kvinner skal prestere. 

 - Kvinnebevegelsen er opptatt av å ta kvinnehelse på alvor og svangerskap, fødsel og tiden etterpå kan være utfordrende for mange kvinner. I tillegg er fødsels- og svangerskapsomsorgen et felt som til stadighet presses på ressurser, mener Størset.

Hun påpeker at hele samfunnet er tjent med at mor blir tatt godt vare på i barseltiden.

Hanne Størset har selv to barn og mener det viktigste er at de kvinnene som trenger det får tid og rom til å komme seg. 

 - Sykehusene er overfylt, liggetiden på barsel er kuttet til beinet og mange føler at de ikke får den hjelpen de trenger den korte tiden de er på sykehuset. 

Og legger til:
 - Man skal ikke behøve å føle usikkerhet i en allerede sårbar situasjon. I tillegg er det kanskje den tiden i livet man er minst i stand til å stå på krava.

- Ikke optimalt

Hanne Størset er opptatt av at barselsomsorgen i dag ikke fungerer optimalt.

 - Jeg tror bedre oppfølging før hjemreise, kan forebygge blant annet fødselsdepresjon. Må også si at det er en fin tanke at en jordmor du kjenner kommer hjem til deg. Men i praksis fungerer det gjerne ikke sånn. På grunn av tids- og ressurspress på helsestasjonen så kan du ende med fem jordmødre å forholde deg til gjennom ett svangerskap. 

 - Selv om de store sykehusene tilbyr dette, så føler jeg ikke at dette er en god nok løsning i det hele tatt. Mange har vanskeligheter med å få det til. Kanskje er du alenemor, du har ingen til å passe barnet eller du har ikke bil. Skal vi da ta trikken med et blødende underliv for å få hjelp? 

 - Ta tilbake kroppen din

Størset mener man må få være i «bobla» så lenge man trenger det.

 - Det er nok press på kvinner fra før av om vi ikke skal prestere i svangerskapet, i fødsel og barseltiden også. Dessuten er det press om å trene, se «fit» ut og være en «perfekt mamma». Det viktigste er å ta tilbake kroppen sin og få være i bobla så lenge man trenger det.

Les hele saken på nettavisen.no