Arkiv

En by for alle = strippefri by! Ingen skjenkebevilling til strippeklubber i Bergen!

Innbyggerinitiativ levert inn 27. november 2015 fra Kvinnegruppa Ottar Bergen

Forslaget lyder slik:
«En by for alle = strippefri by! Ingen skjenkebevilling til strippeklubber i Bergen!
Bergen skal være en by for alle, men slik er det ikke idag. Sexindustriens strippeklubber roper ut sitt budskap om at kvinner ikke er mennesker, men varer. I en by hvor kvinner objektiviseres for å selge alkohol, blir det ikke likestilling. Derfor ønsker Kvinnegruppa Ottar et forbud mot strippeklubber, slik de blant annet har på Island. Som et ledd i dette vil vi nekte strippeklubber skjenkebevilling. I Sandnes ble strippeklubben Money Talks fratatt skjenkebevillingen - det kan vi gjøre i Bergen også. Strippeklubbene er avhengige av å servere alkohol for å overleve, og å nekte dem skjenkebevilling er en effektiv måte å strupe dem på. Vi krever at skjenkereglementet i Bergen endres - ingen skjenkebevilling til strippeklubber! Bergen kommune har allerede begrensninger i retningslinjene for tildeling av skjenkebevillinger, knyttet til pengeautomatspill og MC-klubber. Dette fordi slike virksomheter er uønsket i kommunen. Vi krever at Bergen commune også behandler strippeklubber som en uønsket virksomhet i kommunen og nekter strippeklubber skjenkebevilling på det grunnlaget. Forslag til ny bestemmelse i retningslinjene: Nytt punkt 4.12: Det vil ikke bli tildelt skjenkebevillinger til steder som har stripping og/eller toppløsservering som del av sitt underholdningskonsept. Det vil heller ikke tildeles ambulerende skjenkebevilling til arrangementer hvor det foregår stripping og/eller toppløsservering. Retningslinjene det gjelder er: RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 – 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12»