Arkiv

Kvinnehelse - fra sporene av borgerkrig i Belfast til bondeliv i Sør-Østerrike

Kvinnegruppa Ottar er deltaker i et EU-/ Grundtvigprosjekt, ”Women’s health in adult education”, som dreier seg om erfaringsutveksling og samarbeid mellom ulike europeiske organisasjoner for å fremme forståelse og kultur. Prosjektpartnerne danner en svært sammensatt gruppe. Vår partner i Belfast er An Eochair, en støtteorganisasjon for tidligere fanger, altså menn. Kvinnene vi samarbeider med er i første omgang tilknytta An Eochair gjennom mennene sine og ønsker å få til et kraftigere fokus på familiene til de som har vært fengsla. An Eochair har utgangspunkt i IRA og er grunnleggende politisk, men har knapt noe kvinneperspektiv.

Read More

Til den høyeste greina!!!

Skrevet av Leikny Øgrim i bladet Ottar 99

OM JENTER OG UTDANNING MED VEKT PÅ IT

Jeg har funnet et sitat fra Helga M. Strømme, tidligere sentral i det norske datamiljøet:

"Jentene er så lykkelige hvis de klarer å klamre seg til nederste gren på et tre. De klamrer og klamrer uten å sørge for å få skikkelig fotfeste til å klatre videre"

Skal jentene fortsette å klamre seg fast til den nederste greina og velge den utdanninga som gir de dårligst betalte jobbene? Eller skal de skaffe seg fotfeste og klatre høyere og høyere helt til den høyeste greina?

Read More

Puter til jentene!!

Skrevet av Leikny Øgrim i bladet Ottar 98

Om særordninger for jenter i guttefag - og kanskje omvendt?

Det finnes damejobber og mannsjobber. Gjør det noe?

Ja, det gjør noe! Av fire grunner:

Rettferdighet: det er urettferdig at jentene fremdeles (i praksis) velger mellom rundt en tidel så mange yrker som guttene. Det er ikke umulig for jentene å velge noe annet, men det er vanskelig: de kommer ikke på det, de blir ikke råda til det, de blir til og med råde fra det.

Kvalitet: det blir bedre kvalitet over alle yrker hvis de er besatt av ulike folk - folk med ulik bakgrunn og tenkemåte. Ingeniører som skal bygge broer: hvis alle tenker likt blir alle broer like. Lærere som skal undervise og oppdra barn: hvis alle er like kan ikke barna lære om og bli vant til forskjeller. Jeg tror det gjelder alle yrker. Særlig uheldig er det å overlate makt-yrkene til ett kjønn (gjett hvilket?).

Penger: det finnes mannslønn og kvinnelønn og lønna er knytta til mannsyrker og kvinneyrker: der kvinnene kommer inn går lønna ned, der mennene kommer inn, går lønna opp.

Makt: jentene er ikke i de jobbene som gir makt: personlig eller som mulighet for å forandre og påvirke samfunnet.

Read More

Datamaskiner er dumt!!

Skrevet av Leikny Øgrim i bladet Ottar 97

Jenter liker ikke datamaskiner. Det er noe alle veit. Jenter liker mennesker. Jenter liker det som er pent og koselig og mjukt og trygt og varmt. Datamaskiner er helt omvendt. Datamaskiner er stygge og harde og nifse og kalde. I alle fall ser de sånn ut. Datamaskiner er fulle av internett og bits og bytes og MEG og url og ROM og RAM og http! Datamaskiner fører til ensretting, og ødelegger norsk kultur. Datamaskiner brukes av nazister til å spre barneporno og voldelige spill. Datamaskiner sender ut farlige stråler og blir brukt av overvåkere og mafia. Storebror ser deg!!

Dette holder jenter seg klokelig unna. Vi liker nemlig kultur og språk og mellom-menneskelig kommunikasjon. Vi har hjerte og magefølelse og kontakt med naturen i oss. For vi føder nemlig barn.

Read More