Arkiv

Feministenes makt

Kronikk i Klassekampen av Asta Beate Håland, 9. januar 2017

I 2016 ble jeg, og heldigvis mange flere, utnevnt som medlemmer av hylekoret, godhetstyrannene og elitefeministene. I tillegg var jeg allerede medlem av yrkesdemonstrantene og Tordenskjolds soldater.

Mens vi har startet organiseringen av årets 8.mars, er det andre som er tydelig bekymret for å ikke få sette dagsorden i valgåret. Det gjelder å være ute i god tid. Det ble en smule surrealistisk for oss da vi midt oppi juleforberedelsene fikk flere medieoppslag som normalt hører hjemme i februar.

Read More

Porno skaper sexistiske holdninger, trakassering og overgrep

Uttalelse fra landsmøtet i Kvinnegruppa Ottar, desember 2016

Pornokulturen omgir oss i alle medier og kanaler, og i det offentlige rom. På en smarttelefon eller et nettbrett ligger pornoen to klikk unna. Alle ungdommer har tilgang til porno, hvor de enn er. Presset er stort for å gjøre det som gir klikk og likes på sosiale medier, for eksempel deling av seksuelt ladede bilder og filmer. Antallet overgrep og voldtekter etter kontakt via sosiale medier er økende.

Kvinnegruppa Ottar mener at voksensamfunnet må ta på alvor den seksualiseringa og pornopåvirkninga unge lever med Vi må ta ansvar for å snakke om påvirkning og skader, og vi må begrense pornoen og dens skadevirkning.

Kvinnegruppa Ottar krever at loven mot distribusjon av porno til unge blir håndhevet. Nettleverandører må bli pålagt å ha nettfilter som krever aktiv bestilling av pornotilgang. Seksualundervisning og tiltak for unge som er ramma må styrkes.

 

 

 

Flyktningesituasjonen

Uttalelse fra landsmøtet i Kvinnegruppa Ottar, desember 2016

Kvinnegruppa Ottars landsmøte ser med bekymring på flyktningesituasjonen i verden. Kvinner og barn er ekstra utsatte i krig og krever ekstra beskyttelse. I denne situasjonen er det pinlig at fredsnasjonen Norge har Europas strengeste asylpolitikk og at regjeringen bruker ressurser på å kaste mindreårige ut av landet i stedet for å gi beskyttelse til de mest sårbare gruppene.  Over 800 barn har forsvunnet fra norske asylmottak siden 2013. Dette er en direkte konsekvens av den urimelig strenge asylpolitikken. Vi krever stans i utsendingene og at barnekonvensjonen overholdes.

Påbud om og forbud mot klesplagg

Uttalelse fra landsmøtet i Kvinnegruppa Ottar, desember 2016

Kvinnegruppa Ottar støtter dem som gjør opprør mot tradisjonelle kjønnsnormer og middelalderske klesnormer, uavhengig av om det er uttrykk for feministisk protest, tilpasning til vestlig kultur eller personlig frigjøring. De som gjør opprør mot patriarkatets makt har vår fulle støtte. Men kvinners kropper og kvinners klær er alltid slagmark når menn kjemper om ære og dominans. Derfor er vi imot påbud om og forbud mot klesplagg, enten det er i religionens eller sekularismens navn. Det hjelper ikke kvinners frigjøringsprosjekt å erstatte ett undertrykkingsregime med et annet.

Voldtekt og manglende rettssikkerhet

Uttalelse fra landsmøtet i Kvinnegruppa Ottar, desember 2016

Kvinnegruppa Ottar ser med bekymring på kvinners manglende rettssikkerhet i voldtektssaker. Den senere tids oppmerksomhet rundt dommer hvor tiltalte overgripere går fri indikerer et lavt kunnskapsnivå om voldtekt og seksualforbrytelser i domstolene. Kvinnegruppa Ottar krever at justisministeren iverksetter opplæring om disse temaene i landets domstoler. Kvinnegruppa Ottar mener også at ordningen hvor anker i voldtektssaker automatisk blir behandlet i neste rettsinstans bør endres og at voldtektsofre bør kunne avlegge forklaring per opptak i ankesaker.

Hent soldatene hjem!

Uttalelse fra landsmøtet i Kvinnegruppa Ottar, desember 2016

Landsmøtet i Kvinnegruppa Ottar er imot at Norge har sendt soldater som deltar i krigshandlingene i Syria og Irak. Siden 1991 har Norge deltatt i samtlige av USAs kriger. Norge er det NATO-landet i Europa som bruker mest penger per innbygger på militæret. Det er kvinner og barn som i særlig grad rammes av krig. Kvinnegruppa Ottar mener at denne krigs-æraen i norsk politikk må opphøre. Vi krever at den norske regjeringen henter de norske soldatene hjem fra alle de kriger Norge deltar i.

Stopp voldtektene!

Innlegg i Stavanger Aftenblad av Randi Mobæk, 25. november 2016

25. november markeres FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Volden omfatter alt fra barnebruder, syreangrep, porno- og prostitusjonsindustrien, omskjæringer, mishandling, voldtekt og drap. Millioner av kvinner og barn får sine liv kraftig ødelagt eller begrenset.

Read More

Generasjon XXX?

Kronikk i Klassekampen av Asta B. Håland, 24. oktober 2016

Én av fire unge sender nakenbilder på nett, melder NRK i september. Flere BI-studenter som har søkt jobb i studentpuben, klaget på at de under jobbintervjuet ble bedt om å både strippe og simulere oralsex. Øvelsene skal luke ut de som er kjedelige og ikke byr på seg selv. Vi kan også allerede stålsette oss for neste års russelåter, som sikkert overgår årets i kvinneforakt og pornospråk.

Read More

Forbud er ikke løsningen

Kronikk i Klassekampen av Asta B. Håland, 26. september 2016

I Sverige diskuterer de undertrykkelsen av unge innvandrerkvinner i forstedene, etter at unge kvinner beskriver en hverdag med moralpoliti og hard trakassering dersom de for eksempel går på kafe, ifører seg bluse uten lange armer eller korte skjørt. De unge kvinnene i forstedene hevder at svensk lov ikke beskytter dem, og anklager majoritetsbefolkningen for å ikke bry seg og for å ofre de unge kvinnene på antirasismens alter. Kritikken har ført til harde tak både i kvinneorganisasjoner og politiske partier, med blant annet flere utmeldinger som resultat. De siste månedene har det vært debatt om muslimske kvinners påkledning og integrering også her i landet.

Read More

Etter Hemsedaldommen

Kronikk i Klassekampen av Asta B. Håland, 22. august 2016

«Likestilling er en del av Norges identitet» sto det t i Meld. St.7 (2015-2016), «Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn», som Solveig Horne la fram på vegne av regjeringen i 2015. Samtidig la Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fram tall som viste at nesten 10 % av norske kvinner har opplevd voldtekt, og for rundt halvparten av disse hadde dette skjedd før de var 18 år. De alarmerende tallene utløste ingen endring i politisk praksis verken hos regjering eller Storting.

Read More

Hemsedalsaka og biologisk determinisme

Innlegg i Dag og tid av Ane Stø og Asta B. Håland, august 2016

Dei fleste skriv om det som ligg dei sjølv mest på hjarta i kjølvatnet av Hemsedalsaka. Advokatane er opptatt av eigen autoritet. Dei fleste kvinner vil gjerne diskutera vår manglande rettstryggleik. Jon Hustad nytta 12.august høvet til å angripa kvinnekjønnet i si alminnelegheit med argument henta frå biologisk determinisme. Hustad har plukka litt her og litt der, og valt ut passande «forsking» for å underbygge sine mange hårreisande påstandar.

Read More

Gi rettssikkerhet til kvinner

Kronikk i Aftenbladet av Asta B. Håland, 13. august 2016

Da jeg ble instruert første gang jeg var meddommer, ble jeg fortalt at alt kunne refereres fra rettssaken, dersom ikke annet ble bestemt.

Det som ikke var lov, var å referere fra dommerforhandlingene. En rettssak og det å være meddommer er altså en offentlig handling, og alle som vil kan få utskrift av strafferettsdommer på Tinghuset.

Read More

Appell på demonstrasjon for kvinners rettsikkerhet

Holdt av Ane Stø, leder for Kvinnegruppa Ottar, foran Stortinget 8. august 2016

Kjære venner, kjære feminister, kjære alle dere som er rasende forbanna!

Den vanvittig urettferdige dommen i Hemsedalssaken traff oss som en knyttneve i forrige uke. Frifinnelsen av de tre voldtektsmennene rystet en hel nasjon, ikke bare fordi dommen i seg selv er hårreisende, men fordi den minte oss på noe vi egentlig visste fra før: I likestillingslandet Norge er det forskjell på menns og kvinners handlingsrom, det er forskjell på menn og kvinners rettigheter, det er forskjell på hva vi kan tillate oss og det er forskjell på hvordan samfunnet bedømmer menn og kvinner.

Read More

Appell: Ny dom i Hemsedal-saka!

Holdt av Anne Kalvig, Kvinnegruppa Ottar Rogaland, i Stavanger 8. august 2016

Hemsedalsaka er eit grusomt og opprørande døme på at kvinners rettssikkerheit i Norge er alt for dårleg, og på at det er straffefridom for voldtekt. Men i positiv forstand har saka ført til eit voldsomt engasjement, og Andrea Voll Voldumhar vist stort mot og styrke! Nok er nok! Verken kvinner eller menn vil sitta og sjå på at menns vold mot kvinner og seksualisert vold blir bagatellisert og gjeve fritt leide i rettssystemet vårt!

Read More

Vi krever rettssikkerhet for kvinner - demonstrasjoner over hele landet

Denne uken ble det kjent at meddomsretten knyttet til Borgarting lagmannsrett har frifunnet tre menn som tidligere ble dømt for gruppevoldtekt av en nå 21 år kvinne. De tre tiltalte i 30-årene var anklaget for voldtekt av en 18-år gammel jente som de hadde ruset med MDMA og kokain.

Saken viser at ordningen med medomsrett, som erstattet juryordningen blant annet for å sikre rettsikkerheten til voldtekstofre, ikke fungerer etter intensjonen. Riksadvokaten og justisministeren må iverksette tiltak for å kvalitetssikre ordningen. Det er ikke en rettstat verdig at menn kan begå voldtekt nærmest uten risiko for straff, selv med overveldende bevis, slik situasjonen er i dag og som illustrert i dette tilfellet. Vi krever rettsikkerhet for kvinner og alle ofre for seksualisert vold!

8. august demonstrerer vi! Møt opp i en demonstrasjon nær deg!

Read More

Prostitusjon: Hvordan skal man kunne regulere denne elendigheten?

Innlegg i Aftenposten av Kari Jaquesson, Kjersti Jensen og Ane Stø, på vegne av Kvinnegruppa Ottar, 1. august 2016

Hallikorganisasjonenes strategi er å skjønnmale virkeligheten

Sandra Bruflot fra Unge Høyre presiserer 29. juli at det er hensynet til prostituertes sikkerhet som gjør at hun vil oppheve sexkjøpsloven og forbudet mot halliker og bordeller.

Samme argument fra Unge Høyre og hallikene

Ifølge Bruflot er det nemlig tryggere å være prostituert på bordell enn på gaten. Dette argumentet har lobbyorganisasjoner for halliker fremmet i årevis

Read More

Valgflesk: La menn kjøpe sex!

Innlegg i Aftenposten på vegne av Kvinnegruppa Ottar: Kari Jaquesson, Kjersti Jensen og Ane Stø, 25. juli 2016

Forslaget fra de unge høyrepolitikerne er ikke særlig liberalt. Det er rett og slett menneskefiendtlig.

Lederne i FpU, Unge Høyre og Unge Venstre krever i Aftenposten 10. juli at Regjeringen opphever sexkjøpsloven, helst før valget neste år.

De ønsker å åpne for storstilt sexhandel i Norge, der halliker og bordelleiere skal kunne tjene penger på å leie ut kvinners kropper for seksuell bruk av andre.

Read More

Appell på demonstrasjon mot æresdrap til minne om Qandeel Baloch

Holdt av Ane Stø  foran Stortinget 21. juli 2016

Kjære venner; feminister og humanister!

Kvinnegruppa Ottar vil takke arrangørene for et godt initiativ, det er viktig å møte kvinnehatet med offentlig motstand. Det er vi som krever frihet og rettigheter for kvinner som skal vinne framtida, men da må vi samle oss, vi må ut på gatene og vi må konfrontere vold mot kvinner i alle former!

Read More

Jubileumsfeiring - Kvinnegruppa Ottar 25 år

Feiringen foregikk over to dager med flere arrangementer. Vi startet fredag 17. juni med mottakelse på Oslo rådhus, hvor ordføreren avduket den splitter nye fana vår. Deretter gikk vi i demonstrasjon gjennom Oslos gater, mot strippeklubber! Lørdag 18. juni hadde vi stand på ved Nationaltheatret, med utdeling av kake ogballonger og innsamling av underskrifter for strippefri by. Deretter var det feministisk historisk vanding. Avslutningen var en festmiddag.

Kvinnegruppa Ottar - 25 år og like sint!

Read More