Arkiv

Olje, penger og skam

Kronikk av Asta B Håland i Klassekampen 12.juni

Kongeriket Saudi-Arabia skal sitte i FNs kvinnekommisjon fra og med neste år og være med på å utforme globale standarder for likestilling, som det står i kommisjonens mandat, som i tillegg til målsetning om likestilling også skal styrke kvinners rettigheter. Avstemmingen var hemmelig, etter forslag fra USA, men Saudi-Arabia fikk 47 av 54 stemmer i FNs økonomiske og sosiale råd, som er organet som bestemmer hvilke land som skal være representert i kvinnekommisjonen. Utenriksminister Børge Brende nekter å opplyse om Norge var blant disse 47. Ved å innlemme Saudi-Arabia i kvinnekommisjonen sender FN eller verden ut et signal om at kvinners rettigheter kan ofres for petroleums-dollar og politikk.

Read More

Flyktningesituasjonen

Uttalelse fra landsmøtet i Kvinnegruppa Ottar, desember 2016

Kvinnegruppa Ottars landsmøte ser med bekymring på flyktningesituasjonen i verden. Kvinner og barn er ekstra utsatte i krig og krever ekstra beskyttelse. I denne situasjonen er det pinlig at fredsnasjonen Norge har Europas strengeste asylpolitikk og at regjeringen bruker ressurser på å kaste mindreårige ut av landet i stedet for å gi beskyttelse til de mest sårbare gruppene.  Over 800 barn har forsvunnet fra norske asylmottak siden 2013. Dette er en direkte konsekvens av den urimelig strenge asylpolitikken. Vi krever stans i utsendingene og at barnekonvensjonen overholdes.

Hent soldatene hjem!

Uttalelse fra landsmøtet i Kvinnegruppa Ottar, desember 2016

Landsmøtet i Kvinnegruppa Ottar er imot at Norge har sendt soldater som deltar i krigshandlingene i Syria og Irak. Siden 1991 har Norge deltatt i samtlige av USAs kriger. Norge er det NATO-landet i Europa som bruker mest penger per innbygger på militæret. Det er kvinner og barn som i særlig grad rammes av krig. Kvinnegruppa Ottar mener at denne krigs-æraen i norsk politikk må opphøre. Vi krever at den norske regjeringen henter de norske soldatene hjem fra alle de kriger Norge deltar i.

Forbud er ikke løsningen

Kronikk i Klassekampen av Asta B. Håland, 26. september 2016

I Sverige diskuterer de undertrykkelsen av unge innvandrerkvinner i forstedene, etter at unge kvinner beskriver en hverdag med moralpoliti og hard trakassering dersom de for eksempel går på kafe, ifører seg bluse uten lange armer eller korte skjørt. De unge kvinnene i forstedene hevder at svensk lov ikke beskytter dem, og anklager majoritetsbefolkningen for å ikke bry seg og for å ofre de unge kvinnene på antirasismens alter. Kritikken har ført til harde tak både i kvinneorganisasjoner og politiske partier, med blant annet flere utmeldinger som resultat. De siste månedene har det vært debatt om muslimske kvinners påkledning og integrering også her i landet.

Read More

Derfor demonstrerer feministene mot Amnesty International

Fredag 23. oktober har Kvinnefronten og Kvinnegruppa Ottar tatt initiativ til en demonstrasjon utenfor Amnestys hovedkontor i Norge. Samme dag vil feminister og prostitusjonsmotstandere over hele verden arrangere liknende og parallelle demonstrasjoner. Fra Nairobi til New Dehli, fra London til Moskva, vil organisasjonen få beskjed fra tusenvis av opprørte feminister om at det er ingen skam å snu.

Read More

Ingen mennesker til salgs

Kronikk i Aftenbladet av Asta B. Håland, 24. august 2015

På Amnesty International (AI) sin kongress 11. august i Dublin vedtok 400 delegater å arbeide for å avkriminalisere alle parter involvert i prostitusjon. Stavanger Aftenblad bruker lederen sin den 20. august til å omtale avgjørelsen, og presterer å kalle vedtaket modig. Som om ikke det var nok har Aftenbladet i samme avis, importert en artikkel fra Politiken, en avis i Nordens bordell Danmark, som forsvarer organisasjonens vedtak i mer panegyrisk form.

Amnesty vil altså avkriminalisere bordeller, horekunder og halliker. Det er ikke et arbeidsuhell.

Read More

Mannsrettigheter

Kronikk i Klassekampen av Asta B. Håland, 17. august 2015

Tirsdag 11. august stemte 400 delegater i Amnesty International (AI) for at organisasjonen skal arbeide for å øke prostitusjonen i verden. AI-kongressen i Dublin vedtok å utvikle en politikk som har som formål å avkriminalisere alle aspekter ved prostitusjonshandelen, eller det Amnesty kaller «sex work». For Amnesty er det viktig å opprettholde det politisk konstruerte skillet mellom tvungen og frivillig prostitusjon. Med dette har Amnesty tatt stilling på feil side i et av de mest brennbare temaene i internasjonal kvinne- og menneskerettighetskamp.

Read More

Kampen mot rasisme er også kvinnekamp

Jeg vet ikke om Sylvi Listhaug var en av de unge FpUerne som pleide å demonstrere mot 8.marstoget på 1990-tallet, for å protestere mot feministenes «kravmentalitet», men kronikken 5. mars ivaretar i alle fall denne arven. Istedenfor å klage over småting som kvinnelønna, pornokulturen, skjønnhetstyranniet og rasering av arbeidsmiljøloven, bør kvinnebevegelsen begynne å bry oss om noe viktig, skriver Listhaug. Hun følger opp med karakteristikker om at kvinnebevegelsen ikke bryr oss om den urett som ikke rammer oss selv.

Read More

Den tyske skandalen

Erle Marie Sørheim sin artikkel i Klassekampen 28. juni om bordellene i Berlin fortjener noen kommentarer. Sørheim synser og mener i vei, men mangler åpenbart innsikt i prostitusjonsproblematikken. Hun har heller ikke fått med seg den store offentlige debatten som konsekvensene av prostitusjonsliberaliseringen har skapt i Tyskland de siste årene. 

Read More

- Vi må ta et oppgjør med denne typen totalitær feminisme

I et opprop i den svenske avisa Aftonbladet, også publisert i Dagbladet 18.juni, tar et knippe «antirasistiske feminister» et oppgjør med arrangørene av feministkonferansen Nordisk Forum 2014, som de mener legitimerer rasisme og «transfobi».

Read More

F! og den feministiske våren

En finanskrise som har sendt kvinnene hjem, har gjort den urettferdige kjønnsmaktordningen mer synlig, og det begynner å få konsekvenser. Kvinnene organiserer seg i Storbritannia, og fyller stadig gatene i Spania. Det rapporteres om større 8.mars demonstrasjoner enn på mange tiår i Berlin og Beograd. Oslo hadde historiens største markering på kvinnenes kampdag 8.mars. «Den feministiske våren», kaller Gudrun Schyman det. Og ingen steder er fenomenet tydeligere enn i Sverige.

Read More

Hvem har misforstått?

Kronikk i Klassekampen av Asta B. Håland, 7. april 2014

Idet filmen om Børre Knudsen minner oss om tøffere tider, kan det være på sin plass med andre repetisjonsøvelser også. Det ser ut til at det er flere enn Erna Solberg og Bent Høie som trenger en gjennomgang, de siste ukene har regjeringen nemlig fått en håndsrekning fra tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla.

Den foreslåtte reservasjonsretten dreier seg om å etablere et overordnet nivå, med en «høyverdig» moral som forteller oss alle, og ikke minst den enkelte kvinne, at å ta abort er et dårlig moralsk valg. Vi skal skamme oss. Dersom kvinnene ikke skjønner at de har gjort noe moralsk klanderverdig når de har tatt abort, så skal staten fortelle dem at de er feil i seg selv. Abort er nemlig et så stort moralsk problem at de moralsk høyverdige legene må få lov til å reservere seg fra dette grusomme overtrampet. Og kvinner skal jammen få kjenne at om vi velger å ta abort, har vi satt moralen til side!

Read More

Abortkamp i Spania

Kronikk av Asta Beate Håland i Klassekampen 17. februar 2014.

Da Spanias regjering i desember la fram lovforslag om Europas mest restriktive abortlov, hadde den nok ventet seg motstand. Men at motstanden skulle bli så omfattende, splitte deres eget parti, det konservative partiet Partido Popular, og i tillegg føre til omfattende protester og demonstrasjoner i andre land var nok ikke tatt med i beregningene.

Read More

Aldri gi opp!

Kronikk av Asta Beate Håland i Klassekampen 4. november.

Jeg har vært i Vesterled, nærmere bestemt i England og for andre gang deltatt på konferansen Feminism in London. Som forrige gang, var det mye å lære. Vi som kommer fra steinrøysa vil gjerne kjenne på det store feministiske fellesskapet, og en konferanse med over 1000 deltakere som snakker samme stammespråk, gir oss jo det. Mye er likt, sjøl om tallene og størrelsene er ulike. Arbeidsmarkedet er enda mer kjønnsdelt, og flere kvinner arbeider deltid i enda dårligere betalte jobber.

Read More

Heltene på gata

Det indiske opprøret mot landets patriarkat er i gang. Den arabiske våren startet i Tunis 17. desember 2010, da en mann satte fyr på seg selv fordi han ble trakassert av politiet og fratatt det lille levebrødet han hadde. Det indiske opprøret startet 16. desember 2012 da en indisk kvinne på 23 år ble voldtatt av seks menn og deretter drept.

Read More

Menneskehandel med diplomatpass

Kronikk av Asta B. Håland i Klassekampen 10. 12. 2012

I boka Tjenerinnens beretning, som Margaret Atwood skrev på slutten av forrige århundre, beskrives et fundamentalistisk patriarkalsk framtidssamfunn, der de fruktbare kvinnene blir holdt i konsentrasjonsliknende leirer der de holdes konstant gravide med de herskendes klassers barn. Det er ei god bok, men jeg husker at jeg tenkte at enkelte samfunnsdrag, for eksempel disse leirene, var dratt veldig langt. Det mener jeg ikke lenger.

 

Read More

En ekte fredspris

Kronikk av Asta B. Håland i Klassekampen 24. oktober 2011

Krig er drap, lemlestelse, flukt, voldtekt og matmangel. Sivile ofre er i størst grad kvinner, fordi kvinner er fattigst, svakest og har dårligst beskyttelse, og fordi voldtekt er den ytterste fornedrelse, og fornedrelse av fienden er ”lov” i krig. Antikrigsarbeid og fredsarbeid trenger ikke være spesielt fredsommelig, men er ofte farlig.

Read More

Frihetens time

Kronikk av Asta B. Håland i Klassekampen 28. mars 2011

Ti år gamle Nujood Ali rømte i april 2008 fra sin over 30 år gamle ektemann i Sanaa, Jemen. Deretter gikk hun direkte til en domsstol og forlangte skilsmisse. Fordi hun var blitt mishandlet av sin svigerfamilie og voldtatt av sin ektemann, fikk hun denne innvilget. Saken ble omtalt over hele verden. Kvinnene i Nord-Afrika og Midt-Østen har mange krav. De vil ha råderett over eget liv og kropp. De forlanger slutt på kjønnslemlestelse, tvangsgifte og systematisk diskriminering. Å få en nedre aldersgrense for giftemål er et av de viktigste.

 

Read More