Blogg

Den organiserte kvinnebevegelsen viser styrke!

Av Katarina Storalm

34 byer. 25000 demonstranter. 250 000 donert i kronerulling fra privatpersoner. Den nasjonale protestdagen 17. november var en kraftdemonstrasjon, og den viste hvor uaktuelt det er for norske kvinner og menn at abortrettighetene våre byttes bort mot regjeringsmakt for Erna Solberg &co.

Dette viser også hvor viktig det er med en sterk kvinnebevegelse som kan forsvare eksisterende rettigheter og kjempe frem nye rettigheter. Meld deg inn i Kvinnegruppa Ottar nå, og bli en del av den organiserte kvinnebevegelsen du også!

Her vil vi vise noen utdrag fra markeringene landet over. Dette er et stort arbeid å samle inn, og denne siden vil bli oppdatert jevnlig over de neste dagene og ukene etterhvert som informasjon kommer inn. Feil eller mangler kan rapporteres til katarina.storalm(a)gmail.com.

Førde

Rundt 100 demonstranter møtte opp i Førde 17. november.


Facebookeventet i Førde


Hammerfest

Facebookeventet i Hammerfest

Narvik

I Narvik hadde 70 demonstranter samlet seg for å markere den nasjonale protestdagen. Appellanter i Narvik var Dagny Pettersen fra Rødt Narvik, Ragne Johnsen fra Sosialistisk venstreparti Narvik og Julie Lind-Jæger fra Narvik Unge Sanitet. Intiativ til markeringen ble tatt av 8.mars-komitèen i Narvik.
Foto: Julie Lind-Jæger.

Facebookeventet i Narvik.

Elverum

60 personer møtte opp for å demonstrere i Elverum. Der var Elverum SV, Rødt Hedmark, Elverum Arbeiderparti og Elverum og omegn Unge Venstre tilsluttet.

Foto: Tone Skramstad Brække

Foto: Tone Skramstad Brække

Facebookeventet i Elverum

Stjørdal

Litt over 100 personer møtte opp på torget på Stjørdal for å markere motstanden mot endring i abortloven. Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol, Marius Lillegjære og Anja Ristad holdt appell.

Foto: Kristin Almhjell Jenssen 

Facebookeventet i Stjørdal

Mo i Rana

Mo i Rana hadde appeller i Jernbaneparken og demonstrasjonstog med oppstilling på Nytorget.
Appellanter var Anette Fosse -Fastlege/spesialist i allmennmedisin, Sandra Huezo Davidsen - en samfunnsengasjert El Salvadorianer, Julia Bang - Rana Rød ungdom, Oda Mangen - AUF, Sven Henriksen - artist og forfatter

Tilslutta organisasjoner var Rana Rød ungdom, Rana Sosialistisk venstreparti, Rødt Rana, Rana Senterparti, Rana Arbeiderparti, Rana Sosialistisk ungdom, Rana AUF, Rana Venstre, LO i Rana og omegn.
Foto: Are Bjørgen


Facebookevent for Mo i Rana

Sunndal


Facebookevent for Sunndal

Kristiansund

I Kristiansund møtte det opp 200 demonstranter.

Foto: Pia Dyveke Schmedling

Facebookeventet i Kristiansund

Bodø

Line Abelsen ønsket velkommen til demonstrasjonen. Appeller var ved Ann-Kristin Moldjord (Ap), Åshild Pettersen (SV), Astri Dankertsen (Rødt) og Rita Lekang (LO)

Tilslutta organisasjoner i Bodø: LO, AP, AUF, SV, SU, MDG, Rødt, RU, WSH, Fagforbundet
Facebookevent i Bodø

Foto: Astri Dankertsen

Foto: Astri Dankertsen

Gjøvik

Hovedappellant var Oda Solheim Hammerstad, lege. Øvrige appellanter var Henning Engeskaug Karlsen - Fagforbundet Reinsvoll og Hege Merete Saglien - Kvinnenettverket Rødt. Kulturinnslag fra April.

Tilsluttet var LO GLTV. Kvinnenettverket Rødt Oppland, Fagforbundet Reinsvoll, Ungdomsutvalget, Fagforbundet Oppland, Fagforbundet Oppland, Fellesforbundet Raufoss Jern og Metall.

Facebookevent for Gjøvik

Levanger

200 demonstranter møtte opp i Levanger sentrum for å slå ring om abortloven. Det var appeller ved Oda Amalie Kise Hjertstrøm (SV), Johannes Hembre-Ingul (AUF), Karin Hovde (KUN) og Mari Friedrich (Levangers unge sanitetsforening).
Eventet i Levanger

Lillehammer

200 møtte opp for å demonstrere i Lillehammer. Appellanter i Lillehammer var Eva Marie Mathisen fra Rødt og Gro Vassbotten, leder NTL Høgskolen i Innlandet.

Tilsluttet i Lillehammer var LO i Sør-Gudbrandsdal, Fagforbundet i Lillehammer, Fellesorganisasjonen (FO) i Oppland, Fellesforbundet Avd. 670, Lillehammer SV og Sosialistisk Ungdom, Lillehammer AP og AUF, Rødt Lillehammer, Lillehammer Rød Ungdom, Sør-Gudbrandsdal og Oppland Senterungdom, Lillehammer Senterparti, Lillehammer Venstre, MdG Lillehammer.

Foto: Hanna Røberg

Eventet i Lillehammer

Hamar

300 demonstranter møtte opp i Hamar! De arrangerte sin demonstrasjon ett døgn senere enn andre steder i landet. Appeller fra Hilde Mari Bjørke, leder i Hedmark SV, 
Anita Ihle Steen, leder av Hedmark Arbeiderparti og ordfører i Ringsaker, og Nina Johannessen, Likestillingssenteret. Kulturelt innslag fra Toril Ingeborg Nybrott og Jon Konrad Strøm.

Tilsluttet demonstrasjonen på Hamar var SV Hedmark, Hamar, Ringsaker og Stange, SU Hamar, Miljøpartiet De Grønne Hamar, Unge Venstre Hamar, AUF Ringsaker, Hamar og Stange og Rødt Hamar. Eventet til Hamar.

Trykk på bildet for å få se appellen til Hilde Mari Bjørke:

Det var 100 oppmøtte demonstranter i Bø. Gerd von der Lippe holdt appell.
Foto: Ailin Aastvedt.

Fredrikstad


Svolvær


Porsgrunn


Appeller var ved Karen-Beathe Olaussen, Rødt Porsgrunn, Bente Lorentzen, Porsgrunn sanitetsforening, Mona Nicolaysen, Skien MdG, Marianne Nilsen Skjønstad, Fagforbundet Telemark, Linn Schistad Camara, Porsgrunn SV, Hadia Tajik, nestleder AP 

Underholdning var ved Stine Øen.

Tilsluttet i Porsgrunn var Rødt Porsgrunn, Rødt Bamble, Rødt Skien, Rød ungdom Grenland, Rødt Telemark, Porsgrunn sanitetsforening, Jentefronten Porsgrunn, 8.marskomitéen i Grenland, Porsgrunn MdG, Skien MdG, Telemark MdG, Grønn ungdom Telemark, Fagforbundet i Porsgrunn, Fagforbundet Telemark, Porsgrunn SV, Porsgrunn SU, Porsgrunn AUF, Porsgrunn SP, FO Porsgrunn, FO Telemark, Porsgrunn AP, Telemark AP 
Foto: Bjørn Rudborg

Facebookevent til Porsgrunn

TønsbergHaugesund


Facebookeventet til Haugesund


Volda og Ørsta

200 demonstranter møtte opp i Volda. Appellanter var Gudrun Kløve Juul (Kvinnegruppa Ottar), Therese Utgård (lege og samfunnsdebattant), Malin Skjeret Myklebust (lokal initiativtakar til markeringa i Volda).

Foto: Malin Skjeret Myklebust og Ingrid Opedal.

Foto: Malin Skjeret Myklebust og Ingrid Opedal

Alta

I Alta var det rundt 100 fremmøtte. Appellanter var Kristina Johnsen, leder Alta SV, Frode Elias Lindal, leder MDG Alta, Elin Severinsen, Fagforbundet Finnmark, leder seksjon kontor og administrasjon , Andrine Klausen Simonsen, styremedmedlem Finnmark AUF, Lars-Vegar Berg Pettersen, leder LO i Alta og omegn, Kristin Jensen, leder Kvinnenettverket i Alta Ap. Alta Jentesmell var også der. FOTO: Gunn Mirja Eikseth. 

Facebookeventet til Alta

Molde


Ålesund

Ålesund.jpg

Kristiansand

Ås

Appellanter:
Live Holck Johannessen v/Kvinnefronten i Ås, Tuva Moflag v/Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget - AP, Solveig Schytz v/Ås Venstre, Kulturelt innslag v/Sangkoret Lærken, Ås feministiske studenter v/Sunnivar Herrestad, Joachim Espe v/Ås Rødt og Mariel Aguilar-Støen v/Forum for internasjonale Forskere i Norge - FIRO.
Kulturelt innslag v/vår islandske støttekamerat Beatur.

Tilsluttede organisasjoner: Rødt Ås, MDG Ås, SV Ås, Foreningen Hunkatten, Ås feministiske studenter, Pikekoret IVAR, Ås Venstre, Ås AP, Ås FrP, Ås Internasjonale Kvinnegruppe (ÅIK), Ås SP

Facebookeventet til Ås

Ås.jpg

Drammen

Over 1000 møtte opp på Strømsø torg i Drammen! Der ropte de slagordene “Min kropp - mitt valg”, “Kvinnes kropp er ikke til forhandling”, “Ikke rør abortloven, fingrene av fatet”, “Hva må bort? Abortnemda!”, “Hva vil vi? Bestemme selv”.

Appellanter i Drammen var Turid Lilleheie, Drammen Kvinnesaksforening, Kristin Sundet, helsesøster, årets samfunnsdebattant i DT 2017 og styremedlem i Norske kvinners sanitetsforening (NKS), Timo Nikolaisen, Drammen og omegn Unge Venstre og Ingunn Strand Johansen, Rødt Drammen.

Tilslutta organisasjoner var SV Drammen, Rødt Drammen, 8. marskomiteen, Drammen Kvinnesaksforening, Drammen AP, Drammen AUF, Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar, Drammen Venstre, Drammen og omegn Unge Venstre, Buskerud innvandrerråd, Grønt kvinnenettverk, Miljøpartiet de Grønne Drammen, Nedre Eiker og Svelvik, Drammen Grønn Ungdom, Drammen Senterparti, Drammen Rød Ungdom, Drammen Unge Høyre og Norske kvinners sanitetsforening (NKS).

Foto: Magnhild Nilsen.

Mediesak i Drammens Tidende


Mandal

I lille Mandal demonstrerte 150 personer. Mandal hadde appellanter fra SV, Venstre og SP. Samtlige appellanter og vi i arrangementskomiteen fikk blomst av SV for vår innsats.


Stavanger

2000 møtte opp for å demonstrere i Stavanger.


Møteleder var Randi Mobæk.
Appellanter var Sara Mauland, kvinnegruppa Ottar, Mette Vabø, Stavanger Venstre, Kjersti Dybvig, Kvinnefronten, Ingrid Kristine Aspli, SV, Tilde Broch Østborg, overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer, Ingeborg Sanner, Rødt Stavanger.

Tilsluttet var Kvinnegruppa Ottar, Kvinnefronten, Rødt Stavanger, AUF Rogaland, Grønn ungdom Rogaland, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom, Norske Kvinners Sanitetsforening, SV Stavanger, Senterungdommen i Rogaland, Stavanger sosialistiske ungdom, Stavanger Venstre, Miljøpartiet de grønne, LO Rogaland, Humanetisk forbund, Norges bygdekvinnelag, NTL, FO - Fellesorganisasjonen, Skolenes landsforbund, Kvinnesaksforening, Norges Kvinnelobby, Norsk Gynekologisk Forening, Latin-Amerikagruppen i Stavanger og SnapKollektivet.

Foto: Anne Kalvig

Facebookeventet i Stavanger

NamsosTrondheim

Rundt 2500 demonstrerte i Trondheim.

Konferansier var Astri Holm. Appeller var ved Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant for AP, Mona Berger, SV og fylkesleder i FO og Julie Ingstad Hole, fylkesleder i AUF.

Tilsluttet i Trondheim: Kvinnegruppa Ottar, Kvinnefronten Trondheim, SV Trondheim, FO Trøndelag, AUF, Unge Venstre, Trondheim, Norske Kvinners Sanitetsforening, Sosialistisk ungdom Trondheim, Rødt Trondheim, Humanistisk ungdom, Trondheim, Trøndelag AP, Humanetisk forbund, MSO Trondeim, Senterungdommen, Trondheim Senterstud, Trondheim Rød ungdom, Grønn ungdom Trøndelag, Høyres studenterforening i Trondheim, Amnesty NTNU, Kvinnenettverket i Trondheim Arbeiderparti, Ateistene, Norges bygdekvinnelag, Kvinnesaksforeningen, Norges Kvinnelobby, Norsk Gynekologisk Forenin, LO Trondheim og LO Trøndelag


Event i Trondheim

Bergen

Oppmøte i Bergen var rundt 4000 demonstranter samlet på Torgallmenningen. 

Appeller var ved Agnethe Lund. Gynekolog og fødselslege, Alexandra Koren, Kvinnefronten, Anna Watson, Kvinnegruppa Ottar, Sofie Marhaug, Rødt Hordaland, Marie Follesø, Bergen RU, Hilde Boberg Bergen SV, Jette Christensen, AP.

Konferansier var Marie Amdam fra Razika. 

Tilsluttet i Bergen: Kvinnegruppa Ottar, 8.mars i Bergen, Kvinnefronten Bergen, Fett, AUF Hordaland, Feministisk Initiativ , LO Ungdom Hordaland, LO Hordaland, SV Hordaland, SV Hordaland KPU, Rødt Bergen, Bergen Rød Ungdom, Humanistisk Ungdom Bergen, FO Hordaland, FO Hordaland KPU, Unge Venstre, Kvinneaktivistene, KPml Bergen , Norske Kvinners Sanitetsforening, Arbeiderpartiet i Bergen, Hordaland Ap, Bergen SV, Krisesenteret, LO likestillingspolitiske utvalg Hordaland, NTL UIB, World saving hustle, Bergen Kvinnesaksforening, Humanetisk forbund, Kvinnesaksforening, Norges Kvinnelobby, Norsk Gynekologisk Forening, Fpu og Unge Høyre.

Foto: Henrik Madsen, Anna Watson

Oslo

Konferansier i Oslo var Liv Gulbrandsen.

Appeller var ved Ane Stø, Kvinnegruppa Ottar, Cathrine Linn Kristiansen, Kvinnefronten, Tone Brekke, Norsk Kvinnesaksforening, Mina Adampour, Katrine Mital, polsk abortaktivist, Kjersti Barsok, NTL, Naomi Røkkum, Venstrekvinnelaget, Kirsti Bergstø, SV og Akerselva kvinnekor.

Kulturelle innslag ved Tuva Syvertsen, Guro Sibeko og Akerselva kvinnekor.

Tilsluttet i Oslo var Kvinnegruppa Ottar, Kvinnefronten, Oslo Kvinnesaksforening/Norsk Kvinnesaksforening, Norges KvinnelobbySámi, NissonForum Samisk KvinneForum, Sámi NissonForum Samisk KvinneForum, Norsk Gynekologisk Forening, Den Norske Jordmorforening, Jordmorforbundet i NSF, Oslo og Akershus, Feministisk initiativ, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Women’s March Norway, Mira-senteret
Norges Bygdekvinnelag, Norske Kvinners Sanitetsforening, Kvinner i Fokus, Født Fri, Rødt/Rødt Kvinneutvalget/Rødt Oslo, Unge Venstre, Venstrekvinnelaget, Oslo Venstre, Unge Høyres landsforbund, FpU, Rød Ungdom, Seksualpolitisk nettverk for ungdom, AUF Oslo, AUF sentralt, Oslo Arbeiderparti, Arbeiderpartiets studentlag, Sosialistisk Ungdom, SV, Oslo SV, NKP/Ungkommunistene, Senterungdommen, Grønn Ungdom, Grønt kvinnenettverk, MDG Oslo, Miljøpartiet De Grønne, Kurdisk Kvinnenettverk, Sex og samfunn, LO Oslo, Landsorganisasjonen LO, Fagforbundet i Oslo, Fagforbundet sentralt, NTL, Skolenes landsforbund, Fellesorganisasjonen (FO), Handel og kontor (HK), Salam, Sex og politikk, Latin Amerika-gruppene i Norge, Humanetisk forbund, Tidsskriftet VOKS, Skeiv Verden, FRI - foreningen for kjønnsmangfold, Skeiv Ungdom, Likestilling, inkludering og nettverk (LIN), Norsk Folkehjelp Ungdom, Kvinner på Tvers, Ateistene, Ungkurd, MSO – Medisinernes seksualopplysning og Venstrealliansen.

Klikk på bildet for å komme til Kvinnegruppa Ottars egen livestream fra arrangementet i Oslo.

Klikk på bildet for å komme til Kvinnegruppa Ottars egen livestream fra arrangementet i Oslo.

Tromsø

I Tromsø demonstrerte 1000 mennesker mot endringer i abortloven.
Appeller var ved Lisa Leeves – Gynekolog ved Kvinneklinikken på Unn, Torill Nustad – Leder av LO i Tromsø, Cecilie Myrseth – Stortingsrepresentant for Ap og Marte Nustad – Kvinnefronten.

Musikk ved Opphav (tidl. "Nuorta & Louisa")

Tilslutta i Tromsø var: Kvinnefronten, Studentparlamentet, LO i Tromsø, Fagforbundet Tromsø kommune, Fagforbundet Troms, NTL UiT Norges arktiske universitet, FO Tromsø/Karlsøy, FO Troms, SL – Skolenes landsforbund, HK – Handel & Kontor, MSO - Medisinernes seksualopplysning Tromsø, Norske Kvinners Sanitetsforbund, Jentevakta, Cat Collective, Rødt, Rød Ungdom, Venstre, Venstrekvinnelaget, Unge Venstre, Arbeiderpartiet, AUF, Ungdom mot Eu, Sosialistisk Ungdom, SV, Mijøpartiet De Grønne, Grønn Ungdom, 8. mars-komiteen, Latin-Amerikagruppene i Tromsø

Facebookeventet i Tromsø


Nyhetsoppslag i iTromsø

Nyhetsoppslag i Nordnorsk debatt