Blogg

Fakkeltog for bedre rettssikkerhet for kvinner

Kvinnegruppa Ottar var en av initiativtakerne til årets markering av den internasjonale FN-dagen mot vold mot kvinner, 25. november. Det var godt oppmøte i år, vi kunne telle rundt 400 deltakere.

Markeringen begynte på Jernbanetorget, hvor det var appeller fra Ranveig Kvifte Andresen, Dixi ressurssenter for voldtatte og fra Sofia Rana fra Rødt, og hvor vi ropte slagord.

Vi gikk i tog opp Karl Johan, og fortsatte markeringen foran Stortinget, hvor det ble flere appeller, fra Frøydis Paturson, leder av Juridisk Rådgivning for kvinner, JURK og overrekking av kravene våre til stortingspresident Tone Trøen. Ordstyrer var Ane Stø, leder for Kvinnegruppa Ottar.

Vi gikk i dag under hovedparolen STOPP VOLDTEKTENE – DØM OVERGRIPERNE – KVINNER KREVER FRED, FRIHET OG RETTSSIKKERHET NÅ!

Voldtekt er et kriminelt overgrep, et folkehelseproblem for kvinner og en krigsforbrytelse i krigs- og konfliktområder. 

I Norge anmeldes årlig om lag 1500 voldtekter, bare halvparten blir etterforsket. Påtalemyndighetene reiser sak for under en tredel av de etterforskede sakene, og under 10 % av de anmeldte blir dømt. Svært mange kvinner unnlater å melde fra om voldtekter av frykt for å ikke bli trodd. Siste år har vi sett flere rettsaker der advokater og lekdommerne fordømmer ofrene og unnskylder overgriperne. Voldtekt er en forbrytelse nærmest uten straff.

Kvinner er særlig utsatt for voldtekt i krig og konflikter. Kvinner og barn skades for livet, mens overgriperne hylles som krigshelter. I forbindelse med fredsprisen 2018 må Norge bidra til at slike forbrytelser tas opp med mye større alvor i internasjonale fora. 

Vi krever rettssikkerhet:
- Norsk lov må definere voldtekt slik internasjonale konvensjoner krever: Sex uten bevisst samtykke er voldtekt
- Rettssystemet må gjennomgås og endres slik at seksualforbrytere dømmes og kvinner og barn får rettssikkerhet
- Stortinget må bevilge mer penger til flere etterforskere og kompetanseheving i alle ledd
- Alle kommuner må ha et godt hjelpetilbud til overgrepsutsatte
- Holdningskampanjer om voldtekt og samtykke før sex
- Vi krever slutt på at militære styrker forgriper seg på kvinner og barn i konfliktområder
- Voldtektsforbrytere i krigssituasjoner må straffes som krigsforbrytere
- Abort ved graviditet etter voldtekt må bli en global rettighet

Søndag 25.november sto vi sammen mot vold og voldtekt.

Tilsluttet arrangementet i Oslo var Oslo Kvinnesaksforening, Kvinnegruppa Ottar, Kvinnefronten, Krisesentersekretariatet, Oslo Venstrekvinnelag, Oslo Venstre, Rødt Oslo, Oslo SV, SU, FOKUS, Oslo Senterkvinner, Oslo sosialistiske studenter, Feministisk Initiativ Oslo, LO Oslo, Kurdisk Kvinnenettverk, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU), Norges Kommunistiske Parti, Ungkommunistene i Norge, KFUK-utvalget, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Womens March Norway, Dixi ressurssenter mot voldtekt, NOK, Samisk kvinneforum

Man kan fremdeles støtte arrangementet økonomisk ved å vippse noen kroner til Norsk Kvinnesaksforening på 140042 eller sette inn penger på kontonr. 0530 40 82293.

Foto: Katarina Storalm og Trine Rogg Korsvik