Blogg

Sosial kontroll og æreskultur

Det siste året har vi hatt en rekke markeringer mot sosial kontroll og æreskultur. I Osloog Stavanger har vi gått med parolen “Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur” både på 8. mars og 1. mai, og i Oslo har vi hatt en viktig demonstrasjon mot æresdrap i september 2017.

Dette har ført til gode samarbeid med flere viktige minoritetskvinner som er med og kjemper denne kampen, og en av disse er somaliske Amal Aden.

Lørdag 3. mars arrangerte Kvinnegruppa Ottar i Stavanger i samarbeid med Født Fri et svært godt besøkt åpent møte hvor Amal Aden fortalte om sin kamp, om sine ønsker fra kvinnebevegelsen, og hvordan vi kan ta kampen videre sammen mot sosial kontroll og æreskultur. Møtelokalet ble fyllt opp til randen av tilskuere.