Blogg

8. mars i Oslo

Tekst av Hanne Størset, originalt brukt i internbladet Megafon

I år knytta det seg stor spenning til parolemøtet, hvor det var foreslått en proprostitusjonsparole. Mobiliseringa var stor, og det var vi som vant fram med klart flertall. Parola fra Kvinnegruppa Ottar ”Prostitusjon er slaveri – Styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltakene”, blei vedtatt. Det var ingen fare for at vi måtte bryte ut og danne et eget tog.

Så var spørsmålet hvor mange som ville komme på Youngstorget og i toget i år. Ville vi kunne måle oss med fjoråret? #metoo ville sannsynligvis mobilisere, men hvor stort var engasjementet? Det var også nye grupper som hadde kommet til, blant annet med paroler om barselrevolusjon og for solidaritet med verdens rullende kvinner. Men så var det utrolig kaldt i ukene før selve dagen. Ville mange holde seg hjemme, på tross av at de hadde tenkt å markere kvinnedagen?

Årets arrangement ble en suksess! Igjen! Det ble anslått 10 000 på torget, og telt 7 700 i toget. Det er imponerende at kvinnepolitiske krav og paroler mobiliserer så bra. Vi holder oss på nivå med 1. mai, selv om det er en kald og mørk ettermiddag etter jobb. Arrangementet holder dermed på et historisk stort oppmøte, på linje med i fjor. Det er et mylder av folk, hvorav mange nykommere. Mange har med seg egne plakater og paroler, med både viktige og morsomme formuleringer.

En kavalkade kan sees her

I tillegg hadde årets arrangement fått fiksa på en del av utfordringene fra i fjor. Politiet gjorde jobben sin med å holde SIAN unna torget. Ikke minst hadde vi en bra rute for toget i år. Arrangementet tilretteleg- ges dessuten for flere ved at vi i år for første gang hadde døvetolking.

I tillegg til sykepleierforbundets trommekorps, som er blitt en tradisjon å se i toget, hadde vi i år et sambaorkester. Det er bare å begynne å glede seg til neste år!