Blogg

Ottar over hele landet!

Tekst av Leikny Øgrim til Kvinnegruppa Ottars internblad, Megafon, juni 2018

Ottar har grupper i noen byer og enkeltmedlemmer i alle fylker. Nå har vi også fått kontaktper-soner i mange av fylkene. De skal være bindeledd mellom medlemmer og landsstyret – har du noe du lurer på, eller vil at Ottar skal ta tak i – få tak i fylkeskontakten din. Hun kan sende deg videre, eller dere kan finne ut om dere skal gjøre noe lokalt.

Fylkeskontaktene kan også få henvendelser fra media og velger om de vil uttale seg eller sende henvendelsen videre.Fylkeskontaktene skal få tilbud om ekstra skolering og får støtte til å delta på arrangementer.

2. juni 2018 hadde vi vår første felleskonferanse, med foredrag, diskusjoner og festlig lag.

Ordningen er helt ny for oss, og vi samler erfaringer. Et håp er at noen av fylkeskontaktene kan skape grunnlag for nye grupper. Kanskje du om ikke så lenge blir invitert til et Ottarmøte nær deg.

Hvis det er en Ottarkontakt i ditt fylke: ta gjerne kontakt – hun setter helt sikkert pris på å bli kjent med flere Ottardamer. Kanskje dere sammen kan legge en plan for et åpent møte, et kurs, en aksjon eller en salgsstand for Ottarbladet?

Er du medlem av kvinnegruppa Ottar, og kan tenke deg å være fylkeskontakt for Ottar? Ta kontakt med Asta.Haaland(a)lyse.net. Hvis det finnes en kontakt fra før, er det ingen hindring, det er helt OK med to. 

Fra samlingen av landsstyret og fylkeskontakter 2. juni 2018.

Fra samlingen av landsstyret og fylkeskontakter 2. juni 2018.