Blogg

Vårens aktiviteter i Bergen

Før 8 mars hadde vi både parolemalingsverksted og medlemsmøte. På selve kvinnedagen gikk vi i tog med hovedparole om å styrke sexkjøpsloven- øk straffene og krev hjelpetiltak nå! VI synliggjorde oss med masse Ottarballonger,salg av blader og godt humør. Anna Watson holdt appell mot Festspillenes promotering av sexkjøp ved å sette opp forestilling Lyst#2.

Ottar har vært den eneste kritiske røsten mot bruken av Festspillene til å fremme liberalisering av sexkjøp. Vi har i samarbeid med Rogalandsgjengen hatt to kronikker i BT og intervju både i BT og Vårt land. Vi har krevd at styret skal ta ansvar og stoppe forestillingen, men styret later som om reklame for prostitusjon ikke angår dem. Vi vil følge opp saken når Festspillene er i gang.

Manu Schon holdt den 8 april et sterkt foredrag på et åpent møte vi var medarrangører av. Hun fortalte om situasjonen i Tyskland etter liberaliseringen av prostitusjon i 2002, lovendringen i 2017 og gradvis byggingen av en bevegelse for kriminalisering av horekunder. Unge feminister er i ferd med å våkne opp og skolere seg om temaet. Kvinnegruppa Ottar gir dem vår støtte og vi fortsetter samarbeidet med Manu med flere.

Fakultetsledelsen ved UIB har fått vår kritikk for ikke å legge bedre tilrette for at studenter og ansatte kan få skikkelige ammeforhold. Dette kan synes som en liten sak, men med stor betydning for at kvinner fortsatt kan amme samtidig som de får fullført utdanning og kommet tilbake på jobb etter permisjonen.

I mai holdt Anna Watson foredrag for medisinstudentene om pornokultur, pornografi og påvirkningen på ungdoms seksualitet. Det ble en livlig diskusjon etter foredraget og vi håper vi greide å opplyse og bevisstgjøre studen- tene utfra vår feministiske analyse av porngrafi.

Medlemsmøtet vedtok at vi skal arrangere et åpent møte på sensommeren / høsten om Antiraistisk kvinnekamp mot æreskultur og sosial kontroll. Vi håper at det vil bidra til at flere både vil bli med i Ottar Bergen, men ikke minst engasjere seg i mange ulike feministiske saker. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil delta på noen aktiviteter eller på sosiale treff!