Blogg

Kvinnegruppa Ottar er aktive antirasister!

Antirasistisk feminisme er sentralt og veldig viktig for Kvinnegruppa Ottar. I vårt program står det:

Norge er et mer rasistisk samfunn enn mange liker å tro. Et viktig fundament for kvinners frihet er retten til arbeid, økonomisk selvstendighet og gode livsvilkår. De som fører kampen mot æreskultur og tvangsekteskap sammen med rasister og muslimhatere, undergraver samtidig minoritetskvinners rett til trygghet og anerkjennelse som individer. Derfor er rasisme uforenelig med feministisk frihetskamp.  

I kvinnebevegelsen er det litt ulik tilnærming til minoritetskvinners særlige undertrykkelse, der mange vil sette hensynet til den anti-rasistiske kampen først. Mange på venstresida og i den anti-rasistiske bevegelsen betinger sin støtte til kvinners opprør av at det ikke reises kritikk mot Islam eller muslimske miljøer. Redselen for hva som kan føre til økt rasisme er høyst reell, men kvinnegruppa Ottar vil ikke ofre kvinners opprør på antirasismens alter. Minoritetskvinnene som kjemper mot æreskultur, opplever både undertrykkende kultur i egne familier og miljøer, og rasistiske holdninger og strukturer i storsamfunnet. Modige minoritetskvinner som gjør opprør mot patriarkatets makt, må få kvinnebevegelsens fulle støtte.  

Martine Votvik fra Kvinnegruppa Ottar på "Tøyen mot SIAN” lørdag 28. september 2019.

Martine Votvik fra Kvinnegruppa Ottar på "Tøyen mot SIAN” lørdag 28. september 2019.