Blogg

Kvinnegruppa Ottar sto imot trakassering fra SIAN på Arendalsuka

Av Ane Stø

Før sommeren ble det klart at SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) og det rasistiske partiet Alliansen ikke ville få delta med stand eller arrangementer på Arendalsuka. I flere år har SIAN og Alliansens deltakelse på Arendalsuka spredd frykt og ubehag hos befolkningen og deltakende organisasjoner, så denne beslutningen var på høy tid.

Her er Lars Thorsen og Anna Bråthen i en annen diskusjon med politiet. Foto:

Her er Lars Thorsen og Anna Bråthen i en annen diskusjon med politiet. Foto:

SIANs paranoide og hatefulle budskap om at islam er i ferd med å overta makta i samfunnet, at muslimske menn er ansvarlig for alle voldtekter og at muslimer generelt skal jages ut av Norge, bryter med demokratiske og humanistiske prinsipper. Slike ytringer er farlige og må bekjempes der du jobber, der du bor og på Arendalsuka.

Kvinnegruppa Ottar er en feministisk, antirasistisk organisasjon. Antirasisme er en naturlig del av kvinnekampen, fordi rasisme og kvinneundertrykking henger sammen og fordi feminismen også støtter andre frihetskamper. Derfor har Kvinnegruppa Ottar deltatt på antirasistiske arrangementer siden oppstarten av organisasjonen i 1991.

Da SIAN likevel ville markere seg på Arendalsuka med appeller tirsdag 13.august, stilte Ottardelegasjonen opp for å demonstrere sammen med blant annet Agder Rød Ungdom og SU. Budskapet var «SIAN ut av Arendal» og «Ingen rasister i våre gater». SIANs appeller trakk heldigvis ingen tilhørere, men Ottargjengens deltakelse på demonstrasjonen trigget åpenbart rasistenes aggresjon.

SIAN oppsøkte standen vår på Arendalsuka de to påfølgende dagene for å skremme og trakassere våre medlemmer og sympatisører og tilfeldige folk som ville snakke med oss på stand.. Metodene deres er å filme og ta bilde av meningsmotstandere, som av og til havner på nettsida deres. Filmingen er ment som en trussel, og det oppleves truende. Vi vet at rasistiske og nazistiske grupperinger ikke går av veien for å bruke vold mot minoritetspersoner og antirasister, og det er en klar risiko å havne i deres arkiver.

Vi hadde derfor ingen planer om å være overbærende overfor SIANs trakasseringer. For å få politiet til å fjerne dem, ble vi nødt til å påkalle oss oppmerksomhet ved å rope slagord. Dette tiltrakk interesse fra forbipasserende, slik at politiet kunne bortvise SIAN for ordensforstyrrelser. Feminismen seiret på Torvet i Arendal en torsdag formiddag i august.

Men trakasseringen var ikke over med dette. SIAN møtte opp på vårt debattmøte om voldtekt på torsdag ettermiddag, der vi hadde invitert representanter fra kvinnebevegelsen for å diskutere behovet for en samtykkebasert voldtektslovgivning i Norge. Det er ikke aktuelt for oss i Kvinnegruppa Ottar å ha voldelige rasister tilstede på våre arrangementer, og særlig ikke når de filmer og tar bilde av tilhørerne. Slik vi kjenner dem, ville det heller ikke gått lang tid før de hadde begynt å avbryte og rope om at alle muslimske menn voldtar norske kvinner og dermed ødelagt møtet. Vi ba derfor om bistand fra politiet igjen, som etter litt nøling bestemte seg for å bortvise dem.

Det er klare sammenhenger mellom rasisme og anti-feministiske holdninger, noe SIANs oppheng i kvinnebevegelsen tydelig viser. Kvinnegruppa Ottar vil fortsette å bekjempe rasisme i alle former, og stå sammen med minoritetskvinner mot rasisme, trakassering og kvinneundertrykking.