Blogg

Ottar over hele landet!

Ottar har grupper i noen byer og enkeltmedlemmer i alle fylker. Nå har vi også fått kontaktper-soner i mange av fylkene. De skal være bindeledd mellom medlemmer og landsstyret – har du noe du lurer på, eller vil at Ottar skal ta tak i – få tak i fylkeskontakten din. Hun kan sende deg videre, eller dere kan finne ut om dere skal gjøre noe lokalt.

Fylkeskontaktene kan også få henvendelser fra media og velger om de vil uttale seg eller sende henvendelsen videre.Fylkeskontaktene skal få tilbud om ekstra skolering og får støtte til å delta på arrangementer.

Read More