Blogg

Svært vellykket seminar om kvinneundertrykking og kampen mot æreskultur

Vi arrangerte vårt seminar “Vi er mange - kvinnefrigjøring og kampen mot sosial kontroll” lørdag 8. september. Det var svært mange deltakere, og god respons. Vi publiserer bare bilder av foredragsholderne, av hensyn til anonymiteten til våre deltakere.

IMG_1633.jpg

Trine Rogg Korsvik presenterte 150 år med kvinnebevegelse, en sammenfatning av de viktigste historiske hendelsene i bakgrunnen til at vi er organisert slik som vi er i dag, fra misjonskvinnene til dagens feminister.

Trine Rogg Korsvik på seminaret “Vi er mange”. Foto: Katarina Storalm

Trine Rogg Korsvik på seminaret “Vi er mange”. Foto: Katarina Storalm

Amal Aden tok opp tema som sin egen kamp for større frihet fra sosial kontroll fra andre minoritetsgrupper i Norge, om hvilke mekanismer som utløses når somaliske kvinner som henne selv bryter kontrakten og blir for norsk, for fri og nekter å underordne seg partriarkalske normer. Det var forfriskende og frigjørende bare å høre henne snakke om disse temaene.

Amal Aden på seminaret Vi er mange. Foto: Katarina Storalm

Amal Aden på seminaret Vi er mange. Foto: Katarina Storalm

Ane stø snakket om hvordan organisering i kvinneorganisasjoner er en viktig nøkkel for å få støtte og hjelp når men skal ta kampen mot kvinneundertrykking og sosial kontroll, siden man da ikke står helt alene i kampen, men har et kollektiv rundt seg, og støtte i ryggen.

Ane Stø snakket om organisering. Foto: Katarina Storalm

Ane Stø snakket om organisering. Foto: Katarina Storalm

Kristin Berntsen fra Oslo Krisesenter kom med tall på hvordan virkeligheten ser ut for dem som lever med vold og trusler i hverdagen, og fortalte om erfaringer Oslo krisesenter hadde med utfallet av den mer voldelige delen av sosial kontroll og æreskultur.

Kristin Berntsen fra Oslo Krisesenter. Foto: Katarina Storalm

Kristin Berntsen fra Oslo Krisesenter. Foto: Katarina Storalm

Asha Berre jobber som jordmor ved Alna helsestasjon, og hun fortalte om sitt arbeid for å informere bl.a. somaliske kvinner og mødre i Norge om familieplanlegging, og fortalte om hva bakgrunnen kan være til at noen minoritetsfamilier får så mange barn, og hva dette gjør med selvstendigheten til disse kvinnene.

Asha Berre på konferansen. Foto: Katarina Storalm

Asha Berre på konferansen. Foto: Katarina Storalm

Til slutt holdt Marian Hussein og Helga Forus en innledning om herskerteknikkene, både klassikerne til Berit Ås og noen nyere herskerteknikker, som for eksempel himpaty, tendensen til å føle mye større sympati for hvordan det skal gå med det gode navn og ryktet eller den strålende fremtiden og karrieren til overgripere, mens det er vanskeligere å se at de samme prospektene bli ødelagte for kvinnene som blir utsatt for overgrep og seksuell trakassering. Mange gode poenger og innsikter i dette foredraget!

Marian og Helga på seminaret. Foto: Katarina Storalm

Marian og Helga på seminaret. Foto: Katarina Storalm

Etter seminaret serverte vi tapas og andre forfriskninger, og det var svært god stemning og mange gode diskusjoner mellom deltakerne, som satt og hygget seg til ganske sent på kvelden. Tusen takk for dette strålende seminaret! Lørdag 6. oktober kommer det samme seminaret til Bergen, til glede for de som vil delta der.

Skjermbilde 2018-09-11 20.43.50.png