Pressemeldinger

Oslopolitiet ansvarlig for sexhandel

Pressemelding fra Kvinnegruppa Ottar, 23. oktober 2012.

VG melder tirsdag at antallet gateprostituerte øker i Oslo. Det er selvfølgelig de gamle fiendene av sexkjøpsloven, Prosentret og PION, som står bak denne påstanden, og hensikten er å fortelle nok en gang at forbud mot kjøp av seksuelle tjenester ikke virker. Hvordan det skal hjelpe de prostituerte at forbrytelsene som blir begått mot dem fra horekundene avkriminaliseres, eller hvordan Norge skal klare å bekjempe internasjonal menneskehandel uten å ramme kundegrunnlaget, er de ansvarsløse nok til å forbigå i taushet.

Det er ingen grunnlag for å si at sexkjøpsloven ikke virker, vi kan bare forestille oss hvordan godt organiserte kriminelle kunne utnytte den økonomiske krisa til å selge stadig flere kvinner til et betalingsvillig mannlig publikum, hvis det bare ikke hadde vært forbudt.

Oppblomstringen av prostitusjonshandelen i Oslo sentrum ville ikke skjedd med et offensivt politiarbeid mot menneskehandel, og Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold må svare for at bakmennene nå har gode kår. Mener ikke Oslopolitiet at kvinner skal ha rett på grunnleggende menneskerettigheter, og slippe å være varer på et kynisk marked, eller mener de at det ikke er politiets oppgave å beskytte samfunnet mot menneskehandlere og vold mot kvinner? Hvordan kan Sjøvold forsvare at Stopp-gruppa, som hadde spesialkompetanse på å bekjempe menneskehandel , ble lagt ned i fjor, når konsekvensene er økt handel med kvinner?

At norske menn har mye penger, sammenlignet med resten av Europa, er en av årsakene til at prostitusjonshandelen har økt. Men hvorfor klarer ikke politiet å håndheve sexkjøpsloven, og få bøtelagt alle de som nå tror det er fritt fram for sexkjøp igjen? Hvor er holdningskampanjene fra myndighetene, forskningen på horekundene, advarslene mot å kjøpe mennesker i nød?

Et større fokus på å bekjempe prostitusjon og menneskehandel vil naturligvis føre til mindre prostitusjon. Løsningen for de som i dag er avhengige av å bli prostituert for å ha en inntekt, er ikke å åpne opp for fortsatte overgrep, men gode hjelpetiltak som kan gi støtte på veien ut av prostitusjonshelvetet.

Ane Stø

Leder, Kvinnegruppa Ottar