Pressemeldinger

Skandaløs "forskningsrapport" om strippeklubber

Pressemelding, 31. mai 2013

Fafo-rapporten "Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber", som ble lagt fram i dag bygger på et politisk program som ikke er en forskningsinstitusjon verdig.

Gjennom 7 måneder har fafo-forskerne intervjuet 30 aktører i den norske strippebransjen, og konkluderer med at stripperne er resurrssterke "dansere", som ikke blir utnyttet, men tvert imot tjener godt og bor veldig bra den tiden de er i Norge. Noen sammenheng mellom strippeklubbene og prostitusjon har de ikke sett noe til.

Det har åpenbart gått forskerne hus forbi at Norges fortiden mest kjente prostituerte, Hege Grostad, startet sin karriere i sexindustrien som stripper. Prostituerte forteller også at de ofte finner kundene sine i eller rundt strippeklubbene, og de såkalte agentene som hjelper strippeklubbene med å finne strippere, er ofte tilknyttet nettverk som handler med kvinner på mange vis, i tillegg til annen kriminalitet.

Forskerne sier de ikke har studert strippeklubbene i et samfunnsperspektiv, men når de unnlater å spørre hvor pengestrømmene går, hvordan de får regnskapene sine til å gå opp, hvor nært privatdansene er opptil prostitusjon, hvem som utgjør kundegrunnlaget, langtidsvirkningene for stripperne og hva det betyr for de involverte og omgivelsene at kvinners kropp og seksualitet gjøres til seksuell underholdning for menn, gir dette store svakheter ved forskningen. Vi vet absolutt ikke noe mer om strippeklubbene bør ha livets rett etter denne rapporten.

I tillegg benytter forskerne konsekvent et politisk ladet språk, der strippe omskrives til "dansere", bakmenne omskrives til "agenter" og der nomadtilværelsen stripperne utsettes for på grunn av kundenes krav om stadig nye jenter bortforklares med skattebetingelser. Dette gjør rapporten til et politisk kampskrift, heller enn seriøs forskning.

Kvinnegruppa Ottar oppfordrer oppdragsgiver Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet til å legge den ubrukelige rapporten i skuffen og begynne å jobbe for et samfunn der kvinner ikke objektiviseres på strippeklubber, der menns nytelse og behov for adspredelse ikke settes over kvinners integritet og livsbetingelser.

Ane Stø, leder i Kvinnegruppa Ottar