Pressemeldinger

Rasismeparagrafen bør omfatte kvinnehat


13. mars 2013

Kvinnegruppa Ottar tar avstand fra Reform – ressurssenter for menns forslag om å forby anti-feministiske uttalelser. Feminisme er en politisk retning, og uenighet om politikk er et gode vi vil verne om.

Derimot krever Kvinnegruppa Ottar en utvidelse av straffelovens paragraf 135 a, rasismeparagrafen, til også å omfatte kjønn.

Rasismeparagrafen sier i dag:
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn, eller
c) homofile legning, leveform eller orientering.

Krenkende og hatefulle ytringer mot kvinner framsettes ofte i den offentlige debatten, særlig gjennom ulike kanaler på internett, sier leder i Kvinnegruppa Ottar, Ane Stø. Internettporno og musikkbransjen bidrar også i ekstrem grad til å spre kvinnehatet.

Det er skandaløst at krenkelser på grunnlag av kjønn ikke er forbudt i norsk lov, på linje med etnisitet, religion og seksuell legning. Vi kan ikke tolerere trusler og oppfordring til vold og voldtekt, på grunnlag av en persons kjønn, sier Stø.