Program

SKJØNNHETSTYRANNIET

Det har til alle tider vært regler for hvordan kvinner skal være og se ut for å holde kvinner på plass. Skjønnhetstyranniet går langt utover dette, fordi vi overalt blir møtt med og forfulgt av et uoppnåelig ideal. Dette begrenser jenters livsutfoldelse og ødelegger manges helse.

KVINNEDISKRIMINERENDE REKLAME

Reklamen selger en drøm og et uoppnåelig ideal. Derfor spiller reklamen bevisst på kjønnsrollene og vårt ønske om å være seksuelt attraktive. Reklameindustrien flytter stadig grenser slik at det blir vanskeligere å skille seksualisert reklame og pornografi. Dette gjør at pornografien blir mer akseptert og utbredt.

KVINNEGRUPPA OTTAR MENER:

  •  Lovene mot kvinnediskriminerende reklame må forbedres og praktiseres.

POPULÆRKULTUR

Kvinner opplever et stort press om å være seksuelt tilgjengelige og å synes at porno er kult. Den kommersielle kulturen som spesifikt retter seg inn mot barn og ungdom forsterker dette presset. Budskapet i jentebladene er at det viktigste i livet er å skaffe en mann og pleie sitt utseende. De forteller jenter hvordan de skal se ut, at de ikke må være for tynne eller for feite, at puppene, magen og rumpa skal være sånn og sånn. De er også nøye med å fortelle at det ikke skal finnes hår på damekroppen, annet enn på hodet.

Samtidig er andre deler av populærkulturen, som film, TV-serier og musikkvideoer, sterkt preget av pornoens kvinnehat.

SEKSUALITET

Det er en etablert sannhet i vårt samfunn at menn har en spesielt sterk seksualdrift som de har krav på å få tilfredsstilt, koste hva det koste vil. Menns seksualdrift er i dag nærmest hellig og det er sterke tabuer knytta til å ville begrense menns seksuelle rettigheter. Enten politisk, ved å hevde at menn ikke bør ha rett til å kjøpe seg seksuell tilfredsstillelse, eller personlig for jenter som mener at egne grenser er viktigere enn kjærestens seksuelle ønsker. Fordi det ikke blir forventet av menn at de kontrollere sin egen seksualdrift, blir det jentenes ansvar å beskytte seg mot den, for å unngå voldtekt eller ta vare på ryktet sitt. Det er denne ideologien porno- og prostitusjonsindustrien lever av. Kvinnegruppa Ottar mener det er nødvendig å begrense menns seksuelle rettigheter.

Seksualitet og kjærlighet er sosiale fenomener. Jenter og gutter blir lært opp til ulike roller og til å tenne på forskjellige ting. Jenter lærer seg at uskyldighet, naivitet og hjelpeløshet er sexy, spesielt hvis de signaliserer seksuell tilgjengelighet. Mens jenter er attraktive hvis de framstår som svake og offeraktige, skal de tenne på gutter som er sterke, har kontroll og som aktivt setter sin vilje igjennom.

Skillet mellom porno, seksualisert reklame og populærkulturen viskes ut. Erotisering av vold er økende. Dette åpner for en akseptering av vold dersom noen sier at de blir kåte av det.

Lesbiske og homofile undertrykkes i vårt samfunn fordi de anses som en trussel mot heteroseksualiteten. Selvmordstallene for unge lesbiske og homofile er urovekkende høye, og mange opplever en daglig kamp mot diskriminering og undertrykking. Lesbiske og homofile må få aksept og de samme rettigheter som heterofile.

  • Vi er imot BDSM og all kobling mellom seksualitet og vold.
  • Vi er for at lesbiske og homofile får rett til å adoptere.