Ottarkalender

Oversikt over aksjoner, aktiviteter, møter og konferanser.

Back to All Events

Fakkeltog mot vold mot kvinner

Møt opp i fakkeltog tirsdag 25. november kl. 17.00 fra Jernbanetorget til Stortinget for å markere FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner!

Menns vold – kvinners byrde?

• 856 personer i Norge lever i dag på kode 6 - i skjul for både myndigheter og sin egen familie. Byrdene de sitter igjen med kjennes som en påført straff. 
• Mange hundre kvinner og barn må hvert år bære byrden når de må flykte fra sine hjem til et krisesenter for å redde liv og helse.
• Kvinner på flukt lever i konstant frykt for sine liv. De fratas retten til liv i frihet og sikkerhet, retten til å delta i samfunnet og retten til arbeid og økonomisk selvstendighet.
• Frykt for vold og voldtekt begrenser kvinners bevegelses- og handlingsfrihet, og er en trussel mot kvinners grunnleggende menneskerettigheter.
• Vold mot kvinner er et omfattende samfunns- og helseproblem og et ansvar som myndighetene må ta på alvor. Systemet som skal beskytte kvinner på flukt strekker ikke til.
• I krigsområder er seksualisert vold mot kvinner ofte et ledd i krigshandlingene. 

Vold mot kvinner er et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem. Kvinner er lei av å bære byrden for menns vold, nå krever vi handling!

Appeller ved: Liv Tørres (Norsk Folkehjelp), Ingunn Gjerstad (SV), Tina Bru (H), Fakhra Salimi (Mirasenteret), Ane Stø (Ottar)

Arrangører: Oslo Kvinnesaksforening, Oslo SV, Krisesentersekretariatet, Kvinnegruppa Ottar, Mirasenteret, Oslo Senterkvinner, Oslo SP, Oslo Venstre, Oslo AUF, JURK, Norges Kvinnelobby, Kvinnefronten, Rødt Oslo, Norges Kristne Råd og Oslo SU

Earlier Event: September 20
Likestilling på glattisen - hva nå?
Later Event: June 19
Feministisk sommerleir