Ottarkalender

Oversikt over aksjoner, aktiviteter, møter og konferanser.

Back to All Events

Demonstrasjon for kvinners rettssikkerhet

Fra en av demonstrasjonene mot dommen i den såkalte Hemsedalssaken, sommeren 2016

Fra en av demonstrasjonene mot dommen i den såkalte Hemsedalssaken, sommeren 2016

Nå har det skjedd igjen. En kvinne er gruppevoldtatt, men gjerningsmennene går fri. De må likevel betale 672.000 i erstatning og oppreisning, så helt uskyldige var de altså ikke. 

Mener det norske rettssystemet at kvinner skal være fritt villt for voldtektsmenn? Hva skal til for at en voldtektsmann skal bli dømt skyldig? Aftenposten skriver: "Oslo tingrett viser til fotografier tatt under den seksuelle omgangen og mener disse med klar sannsynlighet taler for at kvinnen ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen og at hun heller ikke hadde gitt noe samtykke til det som ble gjennomført, heter det i den delen av dommen som omhandler erstatningskravet."

Har ikke det Norske rettssystemet lært noen ting av Hemsedalssaken? Vi finner oss ikke i denne rettsløse tilstanden lenger. Vi trenger et system som også yter kvinner rettferdighet. Derfor kaller vi inn til demonstrasjon foran Stortinget lørdag 20. mai. 

Andre organisasjoner og foreninger er hjertelig velkommen til tilslutte seg. Send en mail til oslo.ottar(a)gmail.com dersom din organisasjon ønsker å tilslutte seg og/eller holde en appell.

Tilsluttede organisasjoner: 
Kvinnegruppa Ottar (appell)
Kvinnefronten (appell)
Feministisk Initiativ (appell)
Rød Ungdom (appell)
Rødt (appell)
Sosialistisk Venstreparti (appell)
Krisesenterekretariatet

Andre appellanter: 
Sofie Frost

Later Event: August 12
Feministisk sommerleir