Ottarkalender

Oversikt over aksjoner, aktiviteter, møter og konferanser.

Back to All Events

Pornofri barndom - er nettfilter løsningen?

Skjermbilde 2018-06-26 23.49.43.png

Møte under Arendalsuka: Pornofri barndom. Thon Hotel Arendal kl. 10.30-11.30. 

Norske ungdommer får sitt første møte med nettporno i 11-årsalderen, i følge undersøkelsen «Unge og pornografi i Norden» (2006). Unge i alderen 12-17 år er de som hyppigst oppsøker nettporno. Gjennom internett har pornoindustrien fått en helt ny tilgjengelighet. At norske barn har fri tilgang til nettbrett og smarttelefon, uten voksenkontroll, skaper helt nye utfordringer. Hvordan påvirker det oss at nettporno er så tilgjengelig og allment akseptert? Hva gjør pornokulturen med vårt syn på kjønn og seksualitet?

Mye av nettpornoen som våre barn og unge har lett tilgang til, og som de deler og sender til hverandre, er voldelig, krenkende og kvinnefiendtlig i sine seksuelle uttrykk. Mannsfigurene er blottet for empati og er voldsom i sin seksuelle framferd mot jentene, som i tillegg trakasseres verbalt mens det hele pågår.

I tillegg til å styrke seksualundervisningen, mener Kvinnegruppa Ottar at tilgangen må begrenses. Et nasjonalt nettpornofilter kan automatisk blokkere porno på internett for alle nettbrukere, og voksne som ønsker tilgang må kontakte nettselskapet sitt og legitimere seg for å åpne tilgangen.

Forslaget om nettpornofilter er blant annet kritisert av IKT-Norge, som mener et slikt filter vil være vanskelig å gjennomføre og er bekymret for om de som ønsker tilgang til nettporno vil måtte oppgi personsensitive opplysninger.

Hvordan kan samfunnet beskytte barn og unge mot påvirkning fra nettporno? Hvordan kan et nettpornofilter fungere best mulig, uten å krenke personvernet? Er det andre metoder IKT-Norge vil anbefale, for å sikre retten til en pornofri barndom?

I panelet:
Ane Stø, Leder, Kvinnegruppa Ottar
Torgeir Waterhouse, Direktør for Internett og nye medier, IKT-Norge
Kjersti Cecilie Jensen, Advokat og engasjert mor

Earlier Event: August 12
Arendalsuka