Ottarkalender

Oversikt over aksjoner, aktiviteter, møter og konferanser.

Back to All Events

Stopp voldtektene! Er samtykkelov løsningen?

Skjermbilde 2019-07-04 13.14.02.png

I Norge anmeldes årlig om lag 1500 voldtekter, bare halvparten blir etterforsket. Påtalemyndighetene reiser sak for under en tredel av de etterforskede sakene, og færre enn 10 % av de anmeldte blir dømt. Svært mange kvinner unnlater å melde fra om voldtekter av frykt for å ikke bli trodd.

Hva kan vi gjøre for å forhindre voldtekt? Hvordan kan kvinner i Norge få tro på at rettssystemet vil gi oss rettferdighet i voldtektssaker? Er det behov for en samtykkebasert voldtektslovgivning i Norge?

I panelet:
Lone Alice Johansen - Krisesentersekretariatet
Kjersti Cecilie Jensen - Kvinnegruppa Ottar
Karin Bruzelius - Norsk Kvinnesaksforening

Ordstyrer: Ane Stø

Later Event: September 14
Femzilla 2019