Forside

Aldri gi opp

Kronikk i Klassekampen av Asta Beate Håland 4. november 2013

Jeg har vært i Vesterled, nærmere bestemt i England og for andre gang deltatt på konferansen Feminism in London. Som forrige gang, var det mye å lære. Vi som kommer fra steinrøysa vil gjerne kjenne på det store feministiske fellesskapet, og en konferanse med over 1000 deltakere som snakker samme stammespråk, gir oss jo det. Mye er likt, sjøl om tallene og størrelsene er ulike. Arbeidsmarkedet er enda mer kjønnsdelt, og flere kvinner arbeider deltid i enda dårligere betalte jobber. Den omseggripende pornokulturen i reklame, musikkvideoer og media generelt er mer uttalt og kraftigere i Storbritannia enn hos oss, med toppløsbilder på side3 i en av landets største aviser.

Read More

Porno i valgkampen

Kronikk av Asta Beate Håland i Klassekampen 2. september 2013

Jeg traff lederen i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), Elisabeth Løland, i fjor vår. Bakgrunnen var at vi i Kvinnegruppa Ottar hadde bedt om et møte for å diskutere den enorme framgangen for porno og pornokultur i det offentlige rom. I den forbindelse har vi utviklet et foredrag om emnet som vi gjerne vil vise fram, spesielt til den politiske ungdommen som kan utgjøre en forskjell. 

Les resten av innlegget her.