I media

Menns seksuelle undertrykking av kvinner pågår hele tiden og overalt

Kvinnegruppa Ottar er for å innføre tiltak mot all sexisme. Ikke bare den som enkelte flyktninger og innvandrere utøver, men ordinære europeiske og særskilt norske menns atferd også.

Denne volden er patriarkatets kultur og kjerneverdi. Menn og gutter læres opp i strukturer og normer som påstår at kvinner og jenter har mindre verdi og vår oppgave er å være tjenere for menn. Resultatet blir et makthierarki med dominerende menn som blant annet tror de har tilgang til kvinners kropper. Mannssjåvinister plager og undertrykker. De klyper og klår, trakasserer og utøver vold. I samfunn med manglende likestilling og likeverd er de flere og mer offensive.

Det er helt feil å tro at undertrykking vil oppheves om vi kaster ut asylsøkere. Skal vi bli kvitt de diskriminerinde holdninger og den kvinneforakt som trakasseringen bygger på, må vi samtidig rydde opp i egen kultur.

Hele innlegget av Randi Mobæk er publisert i Stavanger aftenblad.