Ottarkalender

Oversikt over aksjoner, aktiviteter, møter og konferanser.

Back to All Events

Likelønnsaksjon Stavanger 2018

Hvordan skulle Norge sett ut om menn hadde fått utbetalt like lite som kvinner i lønn?

Den 24.oktober 2016 gikk islandske kvinner fra arbeidet kl. 14:38. Aksjonen ble første gang gjennomført på dagen i FNs kvinneår, 1975. Klokkeslettet representerer lønnsforskjellen mellom kvinner og menn dersom man jobber fra kl 9 til kl 17.Det samme lønnsgapet finner vi også i Norge enten det er i offentlig eller privat sektor. .

Vi trenger et krafttak for kvinnelønn og likestilling. Vi vil ha en lønnspolitikk som bygger på prinsippet om lik status og lik lønn, for arbeid av lik verdi. Vi har ikke reell likestilling før vi har økonomisk likestilling.

Det blir gode appeller, musikalsk innslag og spennende innledere.

Lik og del!

Arrangementet er åpent for alle.