Ottarkalender

Oversikt over aksjoner, aktiviteter, møter og konferanser.

Back to All Events

Grenseløs feminisme - Abortkamp i Europa

Skjermbilde 2018-06-22 17.56.54.png

Møtet finner sted på Melahuset, Mariboes gate 8, Oslo, fra 12.00 til 15.00 lørdag 13. oktober.

Kvinnegruppa Ottar arrangerer seminaret Grenseløs feminisme 13. oktober i tilknytning til globaliseringskonferansen. Seminaret vil handle om abortkampen i Polen, men også om den generelle kampen om representasjon og demokrati i alle land i Europa. Hensikten er å sette søkelys på det viktige arbeidet som blir gjort av feministorganisasjoner når det gjelder abortrettigheter og vold mot kvinner, og i tillegg nytte anledningen til å planlegge videre samarbeid. 

London
Magda Oldziejewska er en feministisk aktivist på full tid. Hun blogger, utdanner, forsker og organiserer. Hun har vært med å bygge flere kampanjer og organisasjoner i Storbritannia, blant annet, Feminism in London, resist Porn culture, Polish feminists, FARSA og alfafem og har vært svært sentral i internasjonale støttekampanjer for polske feminister. Bloggen hun driver er tospråklig, altså både på engelsk og polsk. 

Warshawa
Krystyna Kacpura har bakgrunn fra Polsk UD. Hun er for tiden Executive Director for Federation for Women and Family Planning, og også for ASTRA, the Central and Eastern European Women’s Network for Sexual and Reproductive Health and Rights som har 28 medlemsorganisasjoner fra 17 land. Hun har arbeidet med reproduktive rettigheter I mer enn 20 år, og er sentral i å utarbeide strategier for arbeidet og «the Black protests» i Polen.

Brussel
Anna Kiejna er internasjonal translatør, og derfor for tiden bosatt i Brussel. Hun er polsk. Hun er en av nøkkelpersonene bak støttemarkeringer for polske kvinner i Brussel, “the Black protests”, men har også arbeidet for slik støtte i andre europeiske land. I tillegg har hun vært en av organisatorene for felleserklæringen for 8.mars mellom så forskjellige land som Kurdistan, Spania, Belgia, Polen og Tyrkia. For tiden arbeider hun mest med International Women's Strike (strajkkobiet.eu).

Sitat Anna Kiejna: "We need female decision makers on all levels of politics so we can stay vigilant and try to progress continuosly in women's rights; in my opinion only an equal representation of sexes can lead to a balanced civil society (with deeper understanding of all people who are not European, white, male, powerful)."