Pressemeldinger

Pressemelding fra landsmøte26. april 2009

Kvinnegruppa Ottar har avholdt landsmøte i Egersund helga 24. til 26. april, hvor følgende landsstyre ble valgt: Asta B. Håland, Hanne Størset, Randi Mobæk og Ane Kristine Aadland. Ane Stø fra Oslo ble valgt til ny leder i Kvinnegruppa Ottar. 
Landsmøtet gratulerer Island med å ha fulgt Sverige og Norge i å forby kjøp av seksuelle tjenester. Dette er en seier, ikke bare for kvinner på Island og i Norden, men for hele verden!

Landsmøtet har ellers vedtatt uttalelser om følgende:
Hele lønna og halve makta!
Hijab og kvinnefrigjøring
Pensjon
Stemmeretten

Hele lønna og halve makta!
Vi vil ha hele lønna og halve makta! Menn tjener mest, er mest representert i de parlamentariske organer og innenfor alle typer ledelse. Menn får uttale seg mest på fjernsyn og i aviser. Menn utfører mye mindre gratis hus- og omsorgsarbeid enn kvinner. Samtidig utøver menn nesten alle volden i samfunnet. Vi krever en endring av samfunnet der kjønnene blir likeverdig behandlet. Til høsten er det stortingsvalg. Kvinnegruppa Ottar oppfordrer alle til å stemme på de som vil bedre kvinners økonomiske stilling og øke kvinners samfunnsmessige makt og innflytelse.

Hijab og kvinnefrigjøring
Kvinnegruppa Ottar støtter de kvinneaktivister som gjør opprør mot tvang og hijabpåbud. Samtidig er vi sterkt imot yrkesforbud for, og sjikanering av, kvinner som bruker hijab. Viktige krav for alle kvinner er å ha rett til arbeid og rett til sjøl å velge klesdrakt. 

Pensjon
Kvinnegruppa Ottar går mot forslaget til ny pensjonsreform i offentlig sektor. Innstrammingene vil fungere som ”straff” for dem som har jobbet deltid, har lav lønn, kort opptjening eller som går av tidlig. Reformen rammer folk fra arbeiderklassen og kvinner i særdeleshet. Kvinnegruppa Ottar mener det er viktig å forsvare den nåværende AFP-ordningen i offentlig sektor.

Stemmeretten
I forbindelse med stemmerettsjubileet i 2013 må Stortinget sette ned en komité for å forberede en stor og verdig markering av at kvinner fikk fulle borgerrettigheter i Norge.