Pressemeldinger

STOPP KRIGEN NÅ!

Resolusjon fra Landsamling i Ottar pinsa 99

Kvinnegruppa Ottar krever øyeblikkelig stans av bombinga på Balkan. NATO sin opptreden strider klart mot Folkeretten og setter FN på sidelinja. Norsk media sprer i stor grad propaganda for Nato. Både aktivt og med sjølsensur. Da Nato bombet en kvinneklinikk i Beograd opplyste Dagsrevyen om at bildene var for sterke til å vises for det norske folk.

En høyst forståelig reaksjon, bilder av vietnamesiske barn i flammer, truffet av USA's napalmbomber, var en sterk medvikende årsak til å snu opinionen i Vesten til fordel for det vietnamesiske folket. Det er nødvendig å markere aktiv motstand mot usaklig krigspropaganda for å trekke Norge ut av krigen. Gjennom NATOs krig trues FN som kollektivt sikkerhetsorgan, og gjennom det ødelegges det viktigste organet for å løse etniske konflikter, både i Kosovo og andre steder.

Vi står overfor en humanitær katastrofe, og det er fare for at krigen vil spre seg. Spenningen øker mellom øst og vest i Europa, og mellom rike og fattige land. Konfliktene på Balkan har potensiale i seg til å bli en større krig. Og nasjonal suverenitet blir historie for små stater.

Nasjonale grenser er ikke lenger noen hindring for NATO.

Det er mange som tenker med hjertet, og støtter de kosovo-albanske flyktningene som er fordrevet fra sine hjem og sitt land. Det er bra. Mange har bare forakt til overs for Milosevic-regimets folkefordriving og menneskeforakt. Også bra. Vi deler fullt ut disse holdningene. Men, vi må også bruke hodet: Hvorfor tillates NATO-landet Tyrkia å drive en liknende terror mot sin kurdiske minoritet, hvis det er slik at NATO setter alt inn på å forsvare menneskerettigheter og minoritetsinteresser?

Krigen er en katastrofe for kosovoalbanerne, for nabolanda, for den serbiske opposisjonen, for den serbiske sivilbefolkningen, og i særdeleshet for kvinner og barn. Bombinga har drastisk forverra alle motsetningene på Balkan.

VI KREVER AT REGJERINGEN TREKKER NORGE UT AV DEN FOLKERETTSSTRIDIGE KRIGEN!