Pressemeldinger

Fra årsmøtet til Kvinnegruppa Ottar i Rogaland, 6. februar 2010

Årsmøtet er glad for at Hooters ikke fikk etablere seg i Stavanger. Samtidig understreker Ottar viktigheten av at det blir satt av nok ressurser til å stoppe volden mot kvinner. Innsatsen for å bedre menns holdninger og atferd overfor kvinner må intensiveres. Ottar tilbyr seg å bidra til å skolere innvandermiljøer i temaer om likeverd mellom kjønnene. 

Følgende styre ble valgt:
Asta B Håland, Anne Kalvig, Elin Knudsen, Hilde Nærland og Randi Mobæk

I 2010 vil organisasjonen prioriterere følgende områder:

1. Vi vil ferdes fritt! ( kampen mot voldtekter og sexisme)
2. Ideologisk kamp for full kvinnefrigjøring
3. Organisasjonsbygging og medlemsverving