Bakgrunn og historie

Bli med!

For hundre år sida vant kvinner i Norge retten til å bli definert som en selvstendig person og fikk stemmerett. Fram til da var kvinner betraktet som mindreverdige, skulle helst tie stille og være mannen underdanig på alle vis. Den herskende kultur og oppfatning mente at menn hadde monopol på kunnskap og forstand og skulle bestemme over og for kvinner. Kvinner ble ansett for å være styrt av hormoner og ikke ha hjerne til å sette seg inn i store og komplekse saker. Ennå mindre kunne ta viktige avgjørelser. Med stemmeretten ble slike patriarkalske, arrogante og nedvurderende holdninger feid til side. Kvinner fikk retten til å fremme sine synspunkter, forlange å bli lyttet til, tatt på alvor og ikke minst bli valgt inn i kommunestyrer og Storting. Med stemmeretten ble alle kvinner personer og Norge ble et demokrati!

Read More

Kjære jubilerende feminister!

Av Ottar-leder Ane Stø, til Ottarjubileet 2011

I februar i år var det 20 år siden de mest kompromissløse motstanderne av porno og prostitusjon raste ut fra landsmøtet i Kvinnefronten for å starte en ny og bedre organisasjon. Vår nye organisasjon skulle alltid bekjempe porno, prostitusjon og vold mot kvinner i alle former. Vi skulle ikke la oss dupere av liberalister, akademikere og sosialarbeidere til å tro at verden ikke kan forandres og at kvinner bare må akseptere at vi har trukket taperloddet. Vi skulle holde fana høyt, være på gata, konfrontere alle som synes salg av kvinner bør være et gode for menn. Vi skulle aldri la oss skremme til lydighet mot kvinnerollen, venstresidedoktriner, media eller Norges lover.

Read More

Kjerringer mot strømmen – å bygge en feministisk organisasjon

Asta B. Håland og Leikny Øgrim

Skrevet til Ottars 20-årsjubileum i 2011

Kvinnegruppa Ottar er ikke bygget opp i medvind, men i motvind, eller kanskje heller motstrøms, av kjerringer mot strømmen. For hver meter vi har svømt framover, har vi blitt drevet minst 80 cm tilbake. Kvinners underordning og menns overordning har så dype røtter og er så akseptert, at enhver feministisk ytring og organisering lett blir betrakta som ordensforstyrrelse. Enhver organisering for kvinnenes rettigheter blir møtt med sanksjoner.

Å bygge organisasjon er alltid hardt arbeid. Det skal diskuteres og forhandles forhandles, gis og tas. Saker og prosjekter skal vedtas og settes ut i livet. Forslag og ideologi skal vurderes og godkjennes eller forkastes. Og der det er mange politiske mennesker, vil det alltid være mye engasjement, lidenskap og heftige diskusjoner. Men bygger du medstrøms, på en god bølge, da blir du båret fram av seire og optimisme, av at det stadig kommer nye hender og hoder til, at kampsakene nærmest kommer rekende på ei fjøl, og at ”seieren følger våre faner”.

Read More