Organisasjon

Organisasjonen Kvinnegruppa Ottar

Kvinnegruppa Ottar er en partipolitisk uavhengig kvinneorganisasjon og ble stiftet i 1991. Vi har grupper i Oslo, Stavanger og Bergen, samt enkeltmedlemmer over hele landet. Vi har felles vedtekter og program.

Kvinnegruppa Ottars landsstyre arbeider med koordinering av arbeidet mellom gruppene og felles prosjekter som for eksempel magasinet Ottar og landsomfattende møteserier og aksjoner. Landsstyret utgir bladet Ottar en gang i året.

Kvinnegruppa Ottar er åpen for alle kvinner som slutter seg til hovedstandpunktene våre. Støttemedlemskap er åpent for både kvinner og menn.

Kvinnegruppa Ottar er særlig aktive i kampen mot porno og prostitusjon og deltar mye i offentlig debatt. Vi arrangerer og er med på stands, aksjoner og demonstrasjoner.

Landsmøtet 03.- 04. desember 2016

Helga 03.- 04. desember ble Kvinnegruppa Ottars syvende offisielle landsmøte avholdt i Oslo. Delegatene var valgt på medlemsmøter i Oslo, Bergen og Stavanger. I tillegg til formaliteter som beretning, regnskap og budsjett, og oppdatering av politikk og formuleringer i prinsipprogrammet, er det tradisjon i Ottar at vi bruker mye tid på å diskutere handlingsplan for kommende periode. 

Landsmøtet vedtok en offensiv handlingsplan, der vi både skal øke kraftig i medlemstallet, fra 1000 i 2014 til 1500 i 2016, og utvide vårt politiske nedslagsfelt med å satse mer på undertrykking innen økonomi og arbeidsliv. Men det var som alltid den seksualiserte kvinneundertrykkinga som lå landsmøtets hjerte nærmest. Fram til neste landsmøte i november 2018, skal vi jobbe for å få innført nettpornofilter, der nettet i utgangspunktet er stengt for porno og de som absolutt vil ha tilgang til pornonettsider må kontakte nettleverandøren for å åpne sperringen. Vi skal også jobbe for at myndighetene skal håndheve den pornoloven som gjelder i dag, der seksuelle skildringer som gjør bruk av vold og tvang, blant annet er forbudt. Landsmøtet hadde også store ambisjoner når det gjelder strippeklubber, Ottar skal jobbe for at flere bykommuner nekter skjenkebevilling til strippeklubbene, og vi skal også jobbe politisk for å få et forbud mot strippeklubber opp i Stortinget.

Landsmøtet ble som vanlig avsluttet med valg av nytt landsstyre. Ane Stø ble gjenvalgt som leder, mens Rand Mobæk, Barbro Svensson og Asta Håland ble gjenvalgt som landsstyremedlemmer.  Hanne Størset gikk fra å være ordinært landsstyremedlem, til varamedlem. Katarina Storalm, Lotta Snickare og Gudrun Kløve Juuhl ble valgt til varamedlemmer.