Kurs

Stopp pornokulturen

Stopp Pornokulturen er et foredrag om pornokulturen som skal stimulere til kritisk refleksjon rundt et lite analysert fenomen. Foredraget stiller gjennom bilde-, film- og tekstanalyse spørsmål ved sammenblandingen av pornoindustrien og underholdningsindustrien og presenterer en analyse av pornografi og pornoideologiens syn på kjønnsroller, sex og likestilling.

Gjennom dagens teknologi og massekultur er pornoen blitt vanskelig å unngå. Pornoens tilstedeværelse i det offentlige rom er med på å prege synet på kjønn og seksualitet blant hele den oppvoksende generasjon. Tilgjengeligheten, kombinert med legitimering og markedsføring gjennom underholdningsindustrien, gjør det vanskelig å ha en kritisk distanse til pornoen.

Omfanget av pornopåvirkningen i kulturen har viktige implikasjoner. På en dyptgripende måte påvirker ikke bare underholdningsindustrien oss, den er vår kultur, former vår identitet, vår oppfatning av verden, og våre normer for akseptabel oppførsel.

Aldri før har en hel generasjon blitt flasket opp med pornopåvirkning på samme måte som de som unge i dag. Dette er et eksperiment med den oppvoksende generasjon sin seksualitet og identitet, som vi ikke aner utfallet av. Den typiske storforbruker av internettporno i Norge er en gutt på under 15 år. En EU-undersøkelse viste nylig at norske barn er på europatoppen i porno-nettsurfing. Informasjon om hva porno handler om, og kunnskap om og innsikt i pornoens voldelige, fornedrende og undertrykkende syn på kvinner spesielt og kropp og seksualitet generelt, er en nødvendig motvekt til denne kulturen.

Stopp pornokulturen Norge er et nettverk av enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å skape et rom for å snakke om og synliggjøre pornokulturen og inspirere til refleksjon og stillingstaking. Vi har fått støtte av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til å utvikle foredrag og informasjonsmateriell, men resten av arbeidet utføres på dugnad.

Selve foredraget varer i 40 minutter, men det bør settes av omtrent 40 minutter til spørsmål og diskusjon i etterkant. Våre foredragsholdere er trent i å diskutere spørsmål om pornokultur, kjønn og seksualitet med både ungdom og voksne og vil være ansvarlige for en konstruktiv diskusjon.

Foredraget er gratis, men vi vil be om å få dekket eventuelle reiseutgifter.

Kjerringa mot strømmen

Kurs for å styrke kvinners selvbevissthet

Kurs 1 Kvinneundertrykking og presentasjonsteknikk

• Treningsleir i å sprenge egne grenser

• Styrking bevisstheten om mekanismer som undertrykker kvinners selvtillit

• Oppøving av teknikker for selvsikker opptreden

Foredrag, diskusjoner, gruppeoppgaver og individuelle oppgaver

Innhold: Hva er kvinneundertrykking, Forklaringsmodeller på kjønnsforskjeller og mannssamfunnet,  Herskerteknikker, Tale- og presentasjonsteknikk og

Mottiltak og organisering, Innholdet tilpasses deltakerne.

Kurset går over 21/2 dag og forutsetter aktiv deltakelse

Kurs 2 Sammenhenger, historie og teknologi

• Den nære teknologihistorien med kvinneøyne

• Hva er familien?

• Oppøving av teknikker for debatt og forhandlinger

Foredrag, diskusjoner, gruppeoppgaver og individuelle oppgaver

Innhold: Retorikk og språk, Nyere norsk kvinnehistorie, Familien, Kvinner i verden

Kurset går over 21/2 dag og forutsetter aktiv deltakelse

Kurs 3 Framtidsverksted

• Presentasjon av teori og utvikling av scenarier for kvinnevennlige samfunn og organisasjoner

• Vurdering av egen mulighet til påvirkning

Foredrag, diskusjoner, gruppeoppgaver og individuelle oppgaver

Innhold: Hovedinnholdet i kurset vil være at deltakerne lager og diskuterer ulike scenarier (framtidsbilder) både på samfunns- og organisasjonsplan. Scenariene blir laget på grunnlag av tendenser vi ser i samfunnet i dag og ulike feministiske teorier. Deltakerne skal gjennom kurset få et klarere bildet av samfunnet og egne omgivelser slik det fungerer i dag. Videre skal de få en klarere oppfatning av ønskelige og mulige utviklingstrekk, og sist men ikke minst skal de reflektere over egen betydning i forhold til utviklinga i samfunnet og egne omgivelser.

Kurset går over 21/2 dag og forutsetter aktiv deltakelse

KVINNER OPP OG FREM

Beskrivelse av kurset

Fred på Jobben

Beskrivelse av kurset

Meld din interesse:

Ønsker du å melde deg på våre kurs eller foredrag? Fyll ut påmeldingsskjema under. Vi har ikke faste datoer for våre kurs eller foredrag. Vi arrangerer kurs og foredrag dersom det er mange nok interesserte eller påmeldte.