Navnet Ottar

Vi er stolte over å ha navn etter pioneren Elise Ottesen Jensen, kalt Ottar. Mesteparten av forrige århundre arbeidet hun for retten til prevensjon og abort.

Skjermbilde 2019-01-17 22.00.04.png

Ottar-affæren

Leikny Øgrim, 11. september 2008

Elise Ottesen-Jensen - Ottar - er kanskje den som har betydd mest for seksualopplysning, prevensjon og abort i verden. Store ord, men jeg tror ikke jeg tar munnen for full. Hun mente seksuell glede var grunnleggende, men at den ble ødelagt av mange ting i samfunnet: fattigdom, uvitenhet, frykt for uønskede svangerskap, trangboddhet, fordommer og ikke minst menns trang til å herske over kvinner. Hun mente at kvinner skulle ha råderett over sin egen kropp og at menn og kvinner skulle være kamerater på alle livets områder. Hun brukte hele sitt voksne liv til seksualopplysning og praktisk veiledning, først blant arbeiderklassen i Sverige, seinere med hele verden, og seærlig fattig land som sitt virkefelt.

Her følger en historie om en av Ottars kontroverser. Les mer...

Flyktningehjelp og antikrigsarbeid, en annen side av "Ottar"

Marianne Dahl, 8. mars 2007

Elise Ottesen-Jensen (1886-1973), som Kvinnegruppa Ottar er kalt opp etter, er mest kjent som en ledende seksualpolitiker i Norden, og stifter av RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning). Hennes innsats har bidratt til å bedre kvinners rett til eget seksualliv, rett til abort og prevensjon.

Men hennes engasjement favnet videre enn dette. Hun var i mange år aktiv som sosial agitator. Hun snakket om faglig organisering av de kvinnelige arbeiderne, og startet en kvinnelig diskusjonsklubb der emner som “kvinner og fagforeninger” og “kvinner og fred” ble diskutert. Hun arbeidet i lang tid som journalist i arbeiderpressen, der hun fikk fram både sosialistiske og kvinnepolitiske ideer. 

Det var gjennom avisarbeidet hun ble interessert i fredssaka. I 1911 leste hun en artikkel av Peter Kropotkin i tidsskriftet Ny tid, som kritiserte den militaristiske sabelraslingen i Europa. Artikkelen kom med flere argumenter for avskaffelse av verneplikten. Dette gjorde et dypt inntrykk på henne og gjorde henne til antimilitarist og flyktninghjelper.
Les mer...