Arkiv

Hva har Rødt lært av Metoo?

Rødt Trondheim har nominert Arne Byrkjeflot som listekandidat ved høstens valg. I 2013 ble det kjent at han som Rødt-politiker og leder av LO Trondheim hadde innledet et seksuelt forhold til en nesten førti år yngre kvinne. Han var i sekstiårene, gift og med flere lederverv; hun i begynnelsen av tjueårene, tillitsvalgt og aktivt medlem i Rødt. At det var skjev maktbalanse mellom de to var åpenbart, og dette vakte bekymring blant flere i partiet. Han beholdte likevel styreverv i LO Trondheim og fortsatte som aktiv i Rødt.

Read More

Vekk med nemdene!

Torsdag 13. juni 2019 stemte Stortinget gjennom en endring i den norske abortloven. Fra og med nå må kvinner som ønsker å fjerne et eller flere fostre når de er gravide med flerlinger, møte i nemnd. «Klarer du en, klarer du to», for å sitere Ingolf Ropstad i Kristelig folkeparti.

Etter fem år med kamp om innskrenkninger i norske kvinners abortrettigheter, er tiden kommet for oppsummeringer. Det startet som kjent i 2014, da regjeringen prøvde å utvide helsepersonell sin adgang til å reservere seg i abortspørsmål. Ifølge regjeringen og deres tilhengere en bitteliten bagatell, og absolutt ingenting å bry seg om. Forslaget ble som kjent skutt ned, vi var ganske mange som brydde oss, og 8.mars toget i 2014 ble en kjempemønstring. 

Read More

Hersketeknikker

I år er det 40 år siden Berit Ås lanserte de fem hersketeknikkene, som en beskrivelse av mathandlinger som brukes for å holde kvinner utenfor beslutningsprosesser. Dette er vel verdt en markering.

Teoriene vi fikk levert av Berit Ås er en kraftfull verktøykasse, og er nok det viktigste teoretiske bidraget til feminismen fra norsk hold. Og teorien er ikke utdatert, den er like skjellsettende i dag som den var for 40 år siden.  I takt med de beste tradisjonene i den nordiske kvinnekampen, gjorde Berit Ås teorien til felleseie, gjorde den kollektiv. Jeg er temmelig sikker på at selvbevisthetskursene de har i næringslivet er annerledes enn de vi har i kvinneorganisasjonene, men jeg er like sikker på at de heller ikke i NHO kommer utenom hersketeknikkene til Berit Ås.

Read More

Sexkjøpsloven – ti år!

I år er det ti år siden sexkjøpsloven ble en del av det norske lovverket. Sexkjøpsloven var en viktig milepæl og jubileet er vel verdt å markere. Norge har i ti år hatt en lov som forbyr å kjøpe seksuelle tjenester, basert på forståelsen at sexkjøp er seksualisert vold og utnytting av ulike maktforhold. Formålet med sexkjøpsloven var å forebygge og redusere menneskehandel, få ned antall kunder og å påvirke holdninger. Loven var basert på erfaringer og innspill fra kvinner som har vært i prostitusjon, og tar deres opplevelser av krenkelser på alvor.

Read More

To skritt fram...

«Dette er vårt siste varsel, nå vil vi ha bedre barsel!» runget i mange 8.mars tog i fjor. Mange har hisset seg opp over at fødsels- og barselomsorgen lenge har vært en salderingspost.

Read More

Grov uaktsomhet

Med utgangspunkt i det dramatiske Metoo-året 2018, der sykemeldingene på Stortinget florerte for overgrepsanklagede menn, skulle en tro at de andre representantene der ville trø vannet litt forsiktig. Men, nei da, Peter Christian Frølich meldte før jul at han vil ta spørsmålet om reduserte minstestraffer i voldtektssaker inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Venstre og Frp.

Read More

Fjern nemndene!

Så er vi i gang med abortkamp igjen. Erna Solberg fortjener ikke folkets tillit. Første gangen kunne vi kanskje bortforklare henne med at hun ikke visste hva hun rotet seg bort i, denne gangen må vi tro at hun mener det. Selv om hun vet godt at vi ikke kommer til å finne oss i det.

Read More

Under angrep

Innlegg i Klassekampen 15. oktober av Asta Beate Håland

Så er det tiden for statsbudsjettet igjen. Regjeringen høvler litt her, bygger mye vei der, og har funnet noen nye ordninger i den eksisterende velferdsstaten de kan behovsprøve og byråkratisere. Kutte litt i støtte til tannregulering her og cøliakirammede der. Det spares ikke så mye penger på dette, men her dreier det seg om retningen og formålet.  Kort sagt om ideologi. Regjeringen ønsker å privatisere det meste, og å gjøre tjenester for barn, gamle og syke om til privat profitt. Og som konsekvens av denne ideologien, og all propagandaen som blir pøst ut for formålet. er det helt logisk at Erna Solberg i sommer nok en gang slo frampå å stramme inn på overgangsstønaden til enslige forsørgere. For å tekkes Krf har de ikke tatt andre grep enn å la satsene for barnetrygd, særfradrag for enslige forsørgere og foreldrefradrag stå på stedet hvil, mens barnehageprisen økes i forslaget til budsjett. Men på stedet hvil er ille nok. For dagens regjering ønsker ikke en velferdsstat med rettighetsbaserte ordninger. De ønsker større forskjeller mellom folk.

Read More

Egne rom for kvinner

Lørdag 8. september arrangerer Kvinnegruppa Ottar et dagsseminar om kvinnefrigjøring og kamp mot æreskultur i Oslo. Seminaret skal være en møteplass for kvinner på tvers av etnisk tilhørighet, der vi kan diskutere sammenhengen i våre erfaringer og hvordan vi står sterkere sammen. Seminaret arrangeres med støtte fra Bufdir og Oslo kommune. Når kvinner skal dele sine historier om undertrykking, menns vold, æreskultur, hersketeknikker og opprør, trenger vi egne rom der menn ikke tar all oppmerksomheten.

Read More

Fienden er status quo

Det dras opp steile fronter mellom trans-allierte og feminister, på SoMe går ordskiftet med høy temperatur og med øyensynlig uforenlige motiver. Begge sider anklages for å ha et gammeldags og snevert syn på kjønn, og nåde den som stikker nakken ut i feil fora med feil mening. Jeg har opplevd å bli anklaget for å være både infiltrerende mann og terf innen samme time på to forskjellige facebookgrupper når jeg har manet til bedre forståelse og aksept for andres måte å tolke kjønn på. Men jeg fortsetter med det, fordi jeg ikke er villig til å akseptere at det bare skal være én monolittisk forståelse av kjønn og at alle andre forståelser blir kjetteri.​​​​​​​

Read More

Kvinne, ikke cis

Kronikk av Asta Beate Håland i Klassekampen 30. juli 2018

Diskusjoner om kjønn og kjønnsidentitet blir ofte hissige. I tillegg til likestilling, diskrimineringsvern og menneskerettigheter, er også andre spørsmål i spill; som den enkeltes følelse av identitet og plass i samfunnet, anerkjennelse og selvforståelse. Da loven ble endret i 2016, slik at det ikke lenger var et krav om å foreta kjønnskorrigerende operasjon for å skifte juridisk kjønn, var det en viktig milepæl for dem som opplever å ha en annen kjønnsidentitet enn den de ble definert som ved fødselen. Som feminister gleder vi oss over at en marginalisert gruppe opplever aksept og muligheten til et lettere liv.

Read More

Feministiske konspirasjonsteorier?

Innlegg i Klassekampen 24.juli 2018

Vel hjemkommet fra ferie i Utlandet, oppdager jeg til forbauselse og ikke så lite humring, at en uttalelse jeg har gitt til Vår Land før jeg dro har blitt en slags agurk-diskusjon i flere aviser og på sosiale medier. Klassekampens Maria Dyrhol Sandvik har en Fokus-kommentar 12.juli, der hun beskylder meg for konspiratoriske påstander på bakgrunn av sitatet «Det er fleire i det mannlege homomiljøet som har et liberalt syn på prostitusjon, og som ser dette som en måte å rekruttere unge menn inn i homomiljøet»

Bare for å gjøre det helt klart: Jeg tror på ingen måte at det eksisterer noen slags mannlig homo-konspirasjon som ønsker prostitusjon som et virkemiddel for å rekruttere flere homofile. Det er en absurd tanke, som jeg ikke hadde fantasi til å forstå at kunne tolkes inn i uttalelsen, i en rask sitatsjekk. Jeg er enig i at «rekruttere» er et dårlig ordvalg, og at et bedre ord ville vært «introdusere». Men like fullt er det interessant at Maria Dyrhol Sandvik i konspiratorisk ånd tolker min uttalelse i verste og mest absurde mening.

Read More

Barneomsorg

Erna Solberg bekymrer seg i media over fallende fødselstall. Det går på velferdsstatens overlevelse løs, forstår vi, om ikke norske kvinner føder flere barn. Bekymringen er lite troverdig all den tid regjeringen Solberg bygger ned velferden så godt de kan. Like lite troverdig som bekymringene de fleste politiske partiene pleier å lire av seg, hver gang temaet blir alle barna som vokser opp i fattigdom i «verdens rikeste land». Barnefattigdom er en samlet norsk politikerstand nemlig veldig imot, og de geberder seg mye, mens for eksempel barnetillegget blir tatt fra uføre foreldre, antall fattige barn øker og barnetrygden har stått på stedet hvil i 22 år.  Samlet sett en direkte sabotering av velferdsstaten.

Read More

Abortloven 40 år!

I 1978 fikk norske kvinner rett til selv å bestemme om og når vi vil ha barn. Gleden var enorm og vi kjenner oss igjen i jubelen og lettelsen som flertallet i Irland viser når de nylig har stemt for at kvinner der skal oppnå det samme. Det tok 70 år med iherdig innsats før Stortinget vedtok loven og vi hedrer dem som har bidratt til å gi oss denne menneskerettigheten.  Da loven ble vedtatt, var det i praksis nesten ingen illegale aborter igjen å legalisere. Likevel er selvbestemt abort det viktigste fremskrittet for kvinner ved siden av stemmeretten..

Read More

Kontroll over kroppen

Kronikk av Asta Beate Håland i Klassekampen 30. april 2018

Women on waves heter den nederlandske organisasjonen som reiser rundt som globale aktivister for å sette søkelyset på abortrettigheter, eller mangelen på disse, rettere sagt. De aksjonerer der de kan, sender abortpiller i posten til kvinner i land som ikke har tilgang på legale aborter, eller i noen tilfeller med droner til Polen. De ankrer opp og tar kvinner om bord, før de reiser ut i internasjonalt farvann for å utføre aborter. Det blir ofte mye oppstyr når båten ankommer, med politi og demonstrasjoner. I februar i fjor var det ikke engang nok med politi, myndighetene i Guatemala satte likeså godt inn hæren for å stoppe dem. Noe myndighetene klarte, men hendelsen og diskusjonen etterpå, styrket mobiliseringen for kvinners rettigheter over hele kontinentet.

Read More

Barselrevolusjon

Kronikk av Asta Beate Håland i Klassekampen 12. mars 2018.

Moderskapets frigjørelse Vi kvinder beklager os ikke over de opgaver naturen har lagt paa os, tvertom, de er vor lyst, vor stolthet, vor hæder, men vi beklager os over det misbruk som finder sted, den hensynsløse utnyttelse av vor organiske kraft, det primitive standpunkt hvorpå alt vort arbeide, barneproduktionen, barnestellet, barneopdragelsen står, og som skyldes den manglende inflytelse vi hittil har hat, og den ringe interesse som er blit vist vore opgaver. Vi gør ikke oprør mot naturen, men vi vil regulere og underordne os den på vort område som mænd har gjort det på sine. Disse berømte ord skrev Katti Anker Møller i 1915, den gang hun sto i spissen i kampen for seksualopplysning og kvinnehelse her i landet. Vi kan jo alle lure på hva hun hadde ment om dagens situasjon.

Read More

Åpent brev til styret for Festspillene i Bergen

Innlegg i Bergens Tidende av Anne Kalvig 7. mars 2018

Vi viser til mediedebatten rundt Festspillenes valg om å la bergenspublikumet «prøve seg som sexkunder» (BT 12. feb.) i og med oppsetningen av Teater Bæsts stykke «Lyst#2». Ottarmedlem Anne Kalvig skrev et innlegg i BT (17. feb.) der hun forklarer at valget av dette stykket, og promoteringen av det, er å legge til rette for lovbrudd.

Read More

Antirasistisk kvinnekamp

Innlegg av Katarina Storalm i Klassekampen 28. februar 2018.

Kampen mot rasisme er sentral i Kvinnegruppa Ottars feministiske prosjekt. Derfor demonstrerer vi gladelig mot SIAN, mot Sylvi Listhaugs rasistiske innvandringspolitikk, og andre som forsøker å fremme hat mot muslimer. Kampen mot sosial kontroll og æreskultur er også en viktig del av vårt feministiske prosjekt. Dette gjør vi både ved å støtte kvinner som står personlig i egen frigjøringskamp, arrangere demonstrasjoner mot æresrelatert vold, eller fremme politiske krav.

Read More