Pressemeldinger

Gi grasrotandelen til Kvinnegruppa Ottar

Grasrotandlen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer det til å støtte oss gjennom Kvinnegruppa Ottar Rogaland!

Read More

Skandaløs "forskningsrapport" om strippeklubber

Pressemelding, 31. mai 2013

Fafo-rapporten "Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber", som ble lagt fram i dag bygger på et politisk program som ikke er en forskningsinstitusjon verdig.

Gjennom 7 måneder har fafo-forskerne intervjuet 30 aktører i den norske strippebransjen, og konkluderer med at stripperne er resurrssterke "dansere", som ikke blir utnyttet, men tvert imot tjener godt og bor veldig bra den tiden de er i Norge. Noen sammenheng mellom strippeklubbene og prostitusjon har de ikke sett noe til.

 

Read More

Rasismeparagrafen bør omfatte kvinnehat

13. mars 2013

Kvinnegruppa Ottar tar avstand fra Reform – ressurssenter for menns forslag om å forby anti-feministiske uttalelser. Feminisme er en politisk retning, og uenighet om politikk er et gode vi vil verne om.

Derimot krever Kvinnegruppa Ottar en utvidelse av straffelovens paragraf 135 a, rasismeparagrafen, til også å omfatte kjønn.

Read More

Oslopolitiet ansvarlig for sexhandel

VG melder tirsdag at antallet gateprostituerte øker i Oslo. Det er selvfølgelig de gamle fiendene av sexkjøpsloven, Prosentret og PION, som står bak denne påstanden, og hensikten er å fortelle nok en gang at forbud mot kjøp av seksuelle tjenester ikke virker. Hvordan det skal hjelpe de prostituerte at forbrytelsene som blir begått mot dem fra horekundene avkriminaliseres, eller hvordan Norge skal klare å bekjempe internasjonal menneskehandel uten å ramme kundegrunnlaget, er de ansvarsløse nok til å forbigå i taushet.

Read More

Nei til kjøp av sex og kropp!

juni 2010

I denne nye antologien forteller feministiske aktivister om kampen mot prostitusjon i Norden. Forfatterne representerer ulike deler av den feministiske bevegelsen: grasrotaktivister, lobbyister, hjelpeapparatet og etablerte politikere. Vi ønsker å avlive myter om at forbud mot sexkjøp ikke virker. Dessuten vil vi vise hvordan feministisk kamp har ført til lovendringer som slår fast at kvinners kropper ikke skal være en salgsvare. Slik fungerer boka som dokumentasjon på hva feminister har gjort og ment, samtidig som den kan bidra til å inspirere til videre kamp mot prostitusjon og vold mot kvinner.

Read More

Fra årsmøtet til Kvinnegruppa Ottar i Rogaland, 6. februar 2010

Årsmøtet er glad for at Hooters ikke fikk etablere seg i Stavanger. Samtidig understreker Ottar viktigheten av at det blir satt av nok ressurser til å stoppe volden mot kvinner. Innsatsen for å bedre menns holdninger og atferd overfor kvinner må intensiveres. Ottar tilbyr seg å bidra til å skolere innvandermiljøer i temaer om likeverd mellom kjønnene. 

Følgende styre ble valgt:
Asta B Håland, Anne Kalvig, Elin Knudsen, Hilde Nærland og Randi Mobæk

I 2010 vil organisasjonen prioriterere følgende områder:

1. Vi vil ferdes fritt! ( kampen mot voldtekter og sexisme)
2. Ideologisk kamp for full kvinnefrigjøring
3. Organisasjonsbygging og medlemsverving

 

Pressemelding fra landsmøte26. april 2009

Kvinnegruppa Ottar har avholdt landsmøte i Egersund helga 24. til 26. april, hvor følgende landsstyre ble valgt: Asta B. Håland, Hanne Størset, Randi Mobæk og Ane Kristine Aadland. Ane Stø fra Oslo ble valgt til ny leder i Kvinnegruppa Ottar. 

Landsmøtet gratulerer Island med å ha fulgt Sverige og Norge i å forby kjøp av seksuelle tjenester. Dette er en seier, ikke bare for kvinner på Island og i Norden, men for hele verden!

Read More

En historisk dag

Det er en historisk dag. Fra i dag har Norge kriminalisert horekundene. Norge er det andre landet i verden som innfører ensidig kriminalisering av sexkjøp. Det tok nøyaktig ti år for Norge å følge Sveriges eksempel, og det er å forvente at flere land vil følge etter om ikke så alt for lenge.

Etter flere tiår med aksjoner og kamp har kvinnebevegelsen fått innfridd sitt krav om at horekundene må stå til ansvar for sitt misbruk av andre mennesker. Dette er en milepel for kvinnebevegelsen på linje med innføring av almen stemmerett og av selvbestemt abort.

Gratulerer til alle som har stått på i kampen!

 

Hurra, hurra, hurraaaaaaaa!

Over tjue ottardamer satt på galleriet og klappa kriminalisering av horekundene igjennom i Odelstinget i kveld. Mange års kamp er krona med seier, og vi skålte velfortjent i champagne.

Se debatten og avstemminga i Odelstinget på stortingetwebtv. Debatten starter etter 47 og et halvt minutt

 

Hvor skal Mette-Marit på 8.mars?

Kvinnegruppa Ottar reagerer sterkt på kronprinsesse Mette-Marits besøk på Pro Sentret torsdag. Ved å vie et av sine sjeldne besøk ute i verden til Pro Senteret, framstår det som at kongehuset tar stilling i den opphetede diskusjonen om hvordan vi skal angripe spørsmålet om prostitusjon. 

Read More

LEGG NED PRO SENTRET!

Uttalelse fra Landsmøtet i Kvinnegruppa Ottar 11. november 2007 

Landsmøtet i Kvinnegruppa Ottar går inn for å legge ned Pro Sentret. Pro Sentret blander rollene som hjelpetiltak, kompetansesenter og interesseorganisasjon, og er derfor ikke egnet til å få samfunnets tillit til å drive prostitusjonsomsorg.

Read More

STOPP KRIGEN NÅ!

Resolusjon fra Landsamling i Ottar pinsa 99

Kvinnegruppa Ottar krever øyeblikkelig stans av bombinga på Balkan. NATO sin opptreden strider klart mot Folkeretten og setter FN på sidelinja. Norsk media sprer i stor grad propaganda for Nato. Både aktivt og med sjølsensur. Da Nato bombet en kvinneklinikk i Beograd opplyste Dagsrevyen om at bildene var for sterke til å vises for det norske folk.

Read More