Blogg

Repeal the Eighth!

Shackled, av Dearbhla Kelly

Shackled, av Dearbhla Kelly

Tekst av Millie Killi til internbladet til Kvinnegruppa Ottar, Megafon.

Slagoret til den irske arbortbevegelsen har vært å finne i hver lille krik og krok på den smaragdgrønne øya du måtte befinne deg. «Repeal the eight» refererer til abortloven av 1983 i den irske grunnloven, «The Eighth Amendment», som irene den 25. mai gikk til urnene for å stemme over.

Irland har til nå hatt en av verdens strengeste abortlover, der abort ikke tillates med mindre det er stor fare for mors liv dersom svangerskapet gjennomføres (dette kom forresten ikke på plass før i 2013), men selv her er regelverket strengt. Graviditet som resultat av voldtekt, eller svangerskap der fosteret ikke er levedyktig eller i tilfeller der det ikke er ønsket, gav dermed ikke rett til abort. At abort er ulovlig hindrer ikke kvinner i å gjennomføre en, det gjør det bare mye farligere og mye dyrere. I verste fall må kvinner betale med sine egne liv. Det anslås at rundt 5000 irske kvinner dro til Storbritannia hvert år for å gjennomføre en abort, noe som fort kunne bli veldig kostbart, og dermed kun var forebeholdt de som kunne betale. Salget av abortpiller over nett og gjennom svartemarkedet, som har blitt mer og mer vanlig, medfører også en mulig risiko for kvinnens helse. I tillegg til de risikoene en kvinne tar når hun ikke kan ta en trygg abort, så er det atpåtil strenge straffer ved å utføre en såkalt ulovlig abort. For som det jo så pent heter i denne groteske loven: den ufødte har samme rett til liv som kvinnen som bærer det.

Men nå skal det endelig skje en endring! Den kvinnefientlige og inhumane abortloven som siden 1983 har nektet kvinner i Irland retten til å bestemme fritt over sin egen kropp blir fjernet på samme måte som den kom til verden; gjennom en folkeavstemning som ble vunnet med overveldende flertall på rundt 70% i favør! Valgdeltakelsen var veldig høy, og mange utenlandsboende irer dro tilbake til sitt hjemland for å stemme i denne historiske folkeavstemningen. Det estimeres at 80% av unge kvinner stemte for, og rundt 70% av kvinner generelt.

Denne folkeavstemningen er noe som har delt Irlands befolkning. Men majoriteten av folket har talt sin sak, og det ble et rungende ja  til å fjerne den nåværende abortloven til fordel for en lov som lar kvinner selv bestemme over sin egen kropp. Med andre ord kan irske kvinners kamp for selvbestemt abort se seierens faner på nært hold. 

Repeal the 8th, av Con O’Brien

Repeal the 8th, av Con O’Brien