Høringsuttalelser

Høringsuttalelse om EUs tjenestedirektiv

Vi protesterer mot at ingen kvinneorganisasjoner er med i den omfattende lista over høringsinstanser som er bedt om å uttale seg om EUs tjenestedirektiv. Vi mener at å gjøre direktivet til en del av norsk lovverk vil ramme kvinner spesielt hardt. Det er ikke tilfeldig at 8.mars demonstrasjonene både i Oslo og flere andre byer de siste 3 åra har hatt hovedparoler som krever veto mot tjenestedirektivet. I Oslo i 2008 var parolen :” Ja til likelønn – nei til EUs tjenestedirektiv ”  fordi tjenestedirektivet vil øke forskjellene mellom høgtlønte og lavtlønte og gjøre utjevningstiltak vanskeligere.

Read More