Arkiv

Ikke glem kvinneperspektivet

Leserinnlegg i Rogalands avis av Randi Mobæk, 10. september 2015

Vil partiene fremme likeverd mellom kjønnene og bedre demokratiet? Før valget må de fortelle velgerne om de vil styrke kvinners posisjon og livssituasjon i Rogaland. Kvinnegruppa Ottar oppfordrer partiene til å avklare standpunkt rundt fire forhold.

Hvordan vil dere stoppe volden mot kvinner?

Vold og trusler om vold mot kvinner og barn er den mest utbredte kriminaliteten i samfunnet. Det ødelegger livet til titusen av kvinner og barn hvert år. Partiene må fortelle hva de konkret vil gjøre for å stoppe mishandlingen, sexkjøpet, voldtektene, truslene og drapene som ødelegger så manges liv og som ofte er årsaken til kvinners sykefravær. Vi etterlyser også konkrete tiltak mot pornokultur og styrking av seksualundervisningen i skolene.

Hvordan vil dere skape kommuner og en fylkeskommune som sikrer likelønn mellom kjønnene?

Kvinner med lik utdanning og arbeidsoppgaver som menn tjener fortsatt 13,5 prosent mindre. Hvor er logikken og hvorfor får urettferdigheta fortsette? Det er verken mangel på offentlig eller privat rikdom for å fjerne disse lønnsforskjellene og innføre en mer rettferdig lønns- og pensjonsordning. Det handler om politisk vilje.  Hvilke partier forplikter seg til å fjerne urettferdigheten?

Hvordan skal det bli lik representasjon mellom kjønnene i alle maktorganer?

102 år etter innføringen av demokratiet i Norge er det ennå ikke lik representasjon blant politikerne. De partiene med kvinnelige toppkandidater får bonuspoeng, men dette er ikke tilstrekkelig. En radikal kjønnskvotering synes nødvendig for å få endret situasjonen. Velgerne bør selvsagt kumulere kvinner, men hva vil partiene gjøre for å innføre lik representasjon i alle styrer og organer med politisk sammensetning?

Hvordan vil dere ivareta et offentlig velferdstilbud som er garantisten for kvinners handlingsfrihet og ikke minst avlaster kvinner for omsorgsoppgaver?

For at kvinner skal kunne delta fullverdig i arbeidslivet, få ei lønn å leve av og kunne forsørge eventuelle barn, har og er velferdsstaten vært garantisten. Velferdsstaten har gjort det mulig for kvinner å bli økonomisk frie fra menn. Mange kvinner jobber  i offentlig sektor. Det er derfor nødvendig å få oppklart hvem som vil forsvare velferdsstaten og forsvare anstendige arbeidsforhold. I stedet for å begrense, trenger vi å få utvidet velferdsordninger, øke kvaliteten på tjenestene, gjerne innføre 6 timersdagen som vil sikre flere ei lønn å leve av og en arbeidsdag å leve med. Å tilby faste heltidsstillinger må være hovedregelen og ikke unntaket.

Disse områdene har stor betydning for kvinners levekår, men gis lite oppmerksomhet i programmene. Over halvparten av befolkningen i Rogaland fortjener at partiene i innspurten før valgdagen klargjør sine standpunkter slik at vi vet hva vi skal stemme på!