Arkiv

Vekk med nemdene!

Torsdag 13. juni 2019 stemte Stortinget gjennom en endring i den norske abortloven. Fra og med nå må kvinner som ønsker å fjerne et eller flere fostre når de er gravide med flerlinger, møte i nemnd. «Klarer du en, klarer du to», for å sitere Ingolf Ropstad i Kristelig folkeparti.

Etter fem år med kamp om innskrenkninger i norske kvinners abortrettigheter, er tiden kommet for oppsummeringer. Det startet som kjent i 2014, da regjeringen prøvde å utvide helsepersonell sin adgang til å reservere seg i abortspørsmål. Ifølge regjeringen og deres tilhengere en bitteliten bagatell, og absolutt ingenting å bry seg om. Forslaget ble som kjent skutt ned, vi var ganske mange som brydde oss, og 8.mars toget i 2014 ble en kjempemønstring. 

Read More

Hersketeknikker

I år er det 40 år siden Berit Ås lanserte de fem hersketeknikkene, som en beskrivelse av mathandlinger som brukes for å holde kvinner utenfor beslutningsprosesser. Dette er vel verdt en markering.

Teoriene vi fikk levert av Berit Ås er en kraftfull verktøykasse, og er nok det viktigste teoretiske bidraget til feminismen fra norsk hold. Og teorien er ikke utdatert, den er like skjellsettende i dag som den var for 40 år siden.  I takt med de beste tradisjonene i den nordiske kvinnekampen, gjorde Berit Ås teorien til felleseie, gjorde den kollektiv. Jeg er temmelig sikker på at selvbevisthetskursene de har i næringslivet er annerledes enn de vi har i kvinneorganisasjonene, men jeg er like sikker på at de heller ikke i NHO kommer utenom hersketeknikkene til Berit Ås.

Read More

Sexkjøpsloven – ti år!

I år er det ti år siden sexkjøpsloven ble en del av det norske lovverket. Sexkjøpsloven var en viktig milepæl og jubileet er vel verdt å markere. Norge har i ti år hatt en lov som forbyr å kjøpe seksuelle tjenester, basert på forståelsen at sexkjøp er seksualisert vold og utnytting av ulike maktforhold. Formålet med sexkjøpsloven var å forebygge og redusere menneskehandel, få ned antall kunder og å påvirke holdninger. Loven var basert på erfaringer og innspill fra kvinner som har vært i prostitusjon, og tar deres opplevelser av krenkelser på alvor.

Read More

Egne rom for kvinner

Lørdag 8. september arrangerer Kvinnegruppa Ottar et dagsseminar om kvinnefrigjøring og kamp mot æreskultur i Oslo. Seminaret skal være en møteplass for kvinner på tvers av etnisk tilhørighet, der vi kan diskutere sammenhengen i våre erfaringer og hvordan vi står sterkere sammen. Seminaret arrangeres med støtte fra Bufdir og Oslo kommune. Når kvinner skal dele sine historier om undertrykking, menns vold, æreskultur, hersketeknikker og opprør, trenger vi egne rom der menn ikke tar all oppmerksomheten.

Read More

Fienden er status quo

Det dras opp steile fronter mellom trans-allierte og feminister, på SoMe går ordskiftet med høy temperatur og med øyensynlig uforenlige motiver. Begge sider anklages for å ha et gammeldags og snevert syn på kjønn, og nåde den som stikker nakken ut i feil fora med feil mening. Jeg har opplevd å bli anklaget for å være både infiltrerende mann og terf innen samme time på to forskjellige facebookgrupper når jeg har manet til bedre forståelse og aksept for andres måte å tolke kjønn på. Men jeg fortsetter med det, fordi jeg ikke er villig til å akseptere at det bare skal være én monolittisk forståelse av kjønn og at alle andre forståelser blir kjetteri.​​​​​​​

Read More

Feministiske konspirasjonsteorier?

Innlegg i Klassekampen 24.juli 2018

Vel hjemkommet fra ferie i Utlandet, oppdager jeg til forbauselse og ikke så lite humring, at en uttalelse jeg har gitt til Vår Land før jeg dro har blitt en slags agurk-diskusjon i flere aviser og på sosiale medier. Klassekampens Maria Dyrhol Sandvik har en Fokus-kommentar 12.juli, der hun beskylder meg for konspiratoriske påstander på bakgrunn av sitatet «Det er fleire i det mannlege homomiljøet som har et liberalt syn på prostitusjon, og som ser dette som en måte å rekruttere unge menn inn i homomiljøet»

Bare for å gjøre det helt klart: Jeg tror på ingen måte at det eksisterer noen slags mannlig homo-konspirasjon som ønsker prostitusjon som et virkemiddel for å rekruttere flere homofile. Det er en absurd tanke, som jeg ikke hadde fantasi til å forstå at kunne tolkes inn i uttalelsen, i en rask sitatsjekk. Jeg er enig i at «rekruttere» er et dårlig ordvalg, og at et bedre ord ville vært «introdusere». Men like fullt er det interessant at Maria Dyrhol Sandvik i konspiratorisk ånd tolker min uttalelse i verste og mest absurde mening.

Read More

Antirasistisk kvinnekamp

Innlegg av Katarina Storalm i Klassekampen 28. februar 2018.

Kampen mot rasisme er sentral i Kvinnegruppa Ottars feministiske prosjekt. Derfor demonstrerer vi gladelig mot SIAN, mot Sylvi Listhaugs rasistiske innvandringspolitikk, og andre som forsøker å fremme hat mot muslimer. Kampen mot sosial kontroll og æreskultur er også en viktig del av vårt feministiske prosjekt. Dette gjør vi både ved å støtte kvinner som står personlig i egen frigjøringskamp, arrangere demonstrasjoner mot æresrelatert vold, eller fremme politiske krav.

Read More

Ekte feminisme

Innlegg av Katarina Storalm i Klassekampen 17. februar 2018

Shurika Hansen retter bred skyts mot feminister i Klassekampen torsdag 15. februar. Hun karakteriserer feminister som sinte kvinner uten mål og mening. Historieløs synsing og resonnementer som som ikke henger sammen fordrer egentlig et lengre svar, men jeg velger å fokusere på følgende: Hun kritiserer feminister blant annet for å ikke være opptatt av sosial kontroll og æreskultur, og at vi ikke bryr oss om opprøret i Iran. Om Kvinnegruppa Ottar skriver hun at vi ved å fremme parolen “Prostitusjon er slaveri - styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltakene”, bedriver sosial kontroll, og sammenlikner det “med den mange innvandrermiljøer og spesielt muslimer bedriver”. Hansen spør videre: “Hvem gir Kvinnegruppa Ottar rett til å straffe kvinner som frivillig selger sin kropp?”. Kvinnegruppa Ottars kamp mot sexkjøp handler ikke om å straffe prostituerte.

Read More

Feministenes makt

Kronikk i Klassekampen av Asta Beate Håland, 9. januar 2017

I 2016 ble jeg, og heldigvis mange flere, utnevnt som medlemmer av hylekoret, godhetstyrannene og elitefeministene. I tillegg var jeg allerede medlem av yrkesdemonstrantene og Tordenskjolds soldater.

Mens vi har startet organiseringen av årets 8.mars, er det andre som er tydelig bekymret for å ikke få sette dagsorden i valgåret. Det gjelder å være ute i god tid. Det ble en smule surrealistisk for oss da vi midt oppi juleforberedelsene fikk flere medieoppslag som normalt hører hjemme i februar.

Read More

Påbud om og forbud mot klesplagg

Uttalelse fra landsmøtet i Kvinnegruppa Ottar, desember 2016

Kvinnegruppa Ottar støtter dem som gjør opprør mot tradisjonelle kjønnsnormer og middelalderske klesnormer, uavhengig av om det er uttrykk for feministisk protest, tilpasning til vestlig kultur eller personlig frigjøring. De som gjør opprør mot patriarkatets makt har vår fulle støtte. Men kvinners kropper og kvinners klær er alltid slagmark når menn kjemper om ære og dominans. Derfor er vi imot påbud om og forbud mot klesplagg, enten det er i religionens eller sekularismens navn. Det hjelper ikke kvinners frigjøringsprosjekt å erstatte ett undertrykkingsregime med et annet.

Forbud er ikke løsningen

Kronikk i Klassekampen av Asta B. Håland, 26. september 2016

I Sverige diskuterer de undertrykkelsen av unge innvandrerkvinner i forstedene, etter at unge kvinner beskriver en hverdag med moralpoliti og hard trakassering dersom de for eksempel går på kafe, ifører seg bluse uten lange armer eller korte skjørt. De unge kvinnene i forstedene hevder at svensk lov ikke beskytter dem, og anklager majoritetsbefolkningen for å ikke bry seg og for å ofre de unge kvinnene på antirasismens alter. Kritikken har ført til harde tak både i kvinneorganisasjoner og politiske partier, med blant annet flere utmeldinger som resultat. De siste månedene har det vært debatt om muslimske kvinners påkledning og integrering også her i landet.

Read More

Takketale - Årets kverulant

Framført av Randi Mobæk 21. januar 2016

Å få en slik pris er en anerkjennelse av det arbeidet og den samfunnsmessige betydning som vi i Kvinnegruppa Ottar gjør. Året starter godt både med kverulantpris, premiere på filmen om Suffragettene og ikke minst det faktum at den 11. februar er Ottar 25 år.

Feminismen og kvinnekamp er et optimistisk prosjekt som trengs mer enn noen gang. For situasjonen for de fleste kvinner og barn i verden er brutal.

Read More

SLUTT Å KLÅ!

Innlegg i Stavanger Aftenblad av Randi Mobæk, 20. januar 2016

Menns seksuelle undertrykking av kvinner pågår hele tiden og over hele verden. Denne volden er patriarkates kultur og kjerneverdi. Menn og gutter læres opp i strukturer og normer som påstår at kvinner og jenter har mindre verdi og vår oppgave er som å være tjenere for menn. Resultatet blir et makthierarki med dominerende menn som blant annet tror at de har tilgang til kvinners kropper.

Read More

Prinsessetyranniet

Kronikk i Klassekampen av Asta B. Håland, 7, desember 2015

På mange måter er barndommen mindre kjønnsdelt enn tidligere, mange jenter spiller fotball, noen gutter driver med dans. Men når vi i denne søte førjulstid entrer utallige kles- og leketøysbutikker, er det vanskelig å se at verden går framover. Alle som har vært i butikker for babyklær eller leketøy har fått med seg at kjønn er viktig.

Read More

Arbeiderpartiet og kvinnene

Artikkel av Asta B. Håland i Tidsskriftet Rødt! nr 3 2015

Arbeiderpartiet har vært dominerende og statsbærende etter andre verdenskrig. Skal interessegrupper, sosiale bevegelser eller andre politiske strømninger få gjennomslag for sine saker og krav, betyr det i dag, som det gjorde før, at det må søkes innflytelse i Arbeiderpartiet. Dette gjelder også for kvinnebevegelsen.

Før kampen om politikken er vunnet i Arbeiderpartiet, har ingen framskritt i kvinnepolitikken blitt gjennomført de siste 70 årene.

Read More

Ikke glem kvinneperspektivet

Leserinnlegg i Rogalands avis av Randi Mobæk, 10. september 2015

Vil partiene fremme likeverd mellom kjønnene og bedre demokratiet? Før valget må de fortelle velgerne om de vil styrke kvinners posisjon og livssituasjon i Rogaland. Kvinnegruppa Ottar oppfordrer partiene til å avklare standpunkt rundt fire forhold.

Hvordan vil dere stoppe volden mot kvinner?

Read More

Den kvinnepolitiske blindsonen

Artikkel i Tidsskriftet Rødt! av Asta B. Håland

Solberg-regjeringens markante klassepolitikk kan lett få opposisjonen til å nedprioritere kvinnesakene, og mange både i fagbevegelsen og den aktivistiske venstresiden undervurderer også kraften i kjønnsmotsigelsen.

For venstresiden gjelder det å bygge allianser med kvinnebevegelsen, få feminister inn i synlige posisjoner, og begynne å snakke om kjønnsmakt.

Read More

Mannsrettigheter

Kronikk i Klassekampen av Asta B. Håland, 17. august 2015

Tirsdag 11. august stemte 400 delegater i Amnesty International (AI) for at organisasjonen skal arbeide for å øke prostitusjonen i verden. AI-kongressen i Dublin vedtok å utvikle en politikk som har som formål å avkriminalisere alle aspekter ved prostitusjonshandelen, eller det Amnesty kaller «sex work». For Amnesty er det viktig å opprettholde det politisk konstruerte skillet mellom tvungen og frivillig prostitusjon. Med dette har Amnesty tatt stilling på feil side i et av de mest brennbare temaene i internasjonal kvinne- og menneskerettighetskamp.

Read More