Arkiv

SLUTT Å KLÅ!

Innlegg i Stavanger Aftenblad av Randi Mobæk, 20. januar 2016

Menns seksuelle undertrykking av kvinner pågår hele tiden og over hele verden. Denne volden er patriarkates kultur og kjerneverdi. Menn og gutter læres opp i strukturer og normer som påstår at kvinner og jenter har mindre verdi og vår oppgave er som å være tjenere for menn. Resultatet blir et makthierarki med dominerende menn som blant annet tror at de har tilgang til kvinners kropper. Mannssjåvinister plager og undertrykker. De klyper og klår, trakasserer og utøver vold. I samfunn med manglende likestilling og likeverd er de flere og mer offensive. Kvinner på Tahirplassen har fortalt om tilsvarende metoder for overgrep som dem vi har hørt om i Køln og Stockholm. Heldigvis synes det som om alle i Europa nå er imot denne volden og trakasseringa. Det ene forslaget etter det andre blir diskutert for å stoppe uhyrlighetene. Noen forslag er gode, andre nører opp om rasisme og er feilspor.

Kvinnegruppa Ottar er for å innføre tiltak mot ALL sexisme. Ikke bare den som enkelte flyktninger og innvandrere utøver, men ta med ordinære europeiske og særskilt norske menns atferd også.
Vi minner for eksempel om de 16000 voldtektene i året begått av  norske menn. Husk også på alle overgrep mot jenter i russetida, hver måned drepes ei kvinne her til lands av en partner eller tidligere partner, mishandling, trusler om vold, netthat og horekunderi skjer fortsatt.

Det er derfor helt feil å tro at undertrykking vil oppheves om vi kaster ut asylsøkere. Skal vi bli kvitt de diskriminerende holdninger og den kvinneforakt som trakasseringen bygger på, må vi samtidig rydde opp i egen kultur og en feilaktig mannsrolla. Kvinnegruppa Ottar vil ha flere kurs for å skolere flyktninger og innvandrere om norske kjønnsforhold, bedre seksualundervisningen på skoler slik at ungdom lærer seg å respektere jenters grenser. Innføre konkrete tiltak mot trakassering i arbeidslivet. Fjerne pornografien som erotiserer makt og undertrykking. Bygge ut behandlingstilbud for voldelige ungdom og menn. Håndheve sexkjøpsloven, foreta rask og grundig etterforskning av anmeldelser om vold. Bruke lovens rammer til å øke straffene med videre.

Feminster i alle aldre forlanger at volden og undertrykkinga blir tatt på alvor. Vi krever en nasjonal innsats for å stoppe og forebygge den seksualiserte volden. Menns holdninger og atferd kan endres. Det er få som nå til dags skryter av at de dengte kona eller banket ungene. Det er færre menn som aksepteres horekunderi. Fedre som har tatt ut fedrepermisjonen er mer empatiske enn sine bestefedre. Voldsforskere bekrefter at samfunn med likeverd mellom kjønnene forebygger trakassering og undertrykking.  Så hva venter vi på?

Feminisme er et optimistisk prosjekt. Vårt mål er å styrke kvinners samfunnsmessige posisjon og stoppe undertrykking. Vi vil ha et samfunn med likeverd mellom kjønnene på alle områder.
Det blir ikke fullverdig demokrati verken her eller i verden forøvrig før volden stopper. Må vi oppleve ennå mer trakassering og klåing før tiltakene kommer?