Arkiv

Innbyggerinitiativ: Skjenkenekt til strippeklubber

Kvinnegruppa Ottar jobber for strippefri by. Vi har opprettet en sak for innsamling av underskrifter i Oslo fram til 11. mai 2016.

Vi ønsker at følgende forslag behandles i Oslo bystyre:
Som hovedstad skal Oslo være en foregangsby når det gjelder å beskytte oss mot bakmenn som tjener på salg av kvinners kropper, og mot objektivisering av kvinner. Vi ønsker en by der kvinner kan bevege seg fritt, og ikke gjøres til varer for kjøp og salg. Strippeklubber er derfor et uønsket element i Oslos uteliv.

Strippeklubbene er avhengige av å selge alkohol for å tjene nok penger til å fortsette sin kvinnefiendtlige virksomhet. Bystyret ber byrådet om å utrede og fremme en sak for bystyret om endringer i skjenkereglene, der næringsetaten kan nekte skjenkebevilling til virksomheter som har stripping, lap dance eller toppløsservering som en del av sitt underholdningskonsept.

Skriv under innbyggerinitiativet på minsak.no

strippefri by