Arkiv

Motild

Kronikk i Klassekampen av Asta B. Håland, 13. juni 2016

I flere kommunestyrer er skjenkebestemmelsene i disse dager oppe til vurdering. Og det går hardt for seg i avisenes kommentarspalter. Dommen i saken mellom strippeklubben Money Talks og Sandnes kommune, som nå er rettskraftig etter at Høyesterett nektet å ta den opp til doms, har gitt ny dynamikk.

Read More

Innbyggerinitiativ: Skjenkenekt til strippeklubber

Kvinnegruppa Ottar jobber for strippefri by. Vi har opprettet en sak for innsamling av underskrifter i Oslo fram til 11. mai 2016.

Vi ønsker at følgende forslag behandles i Oslo bystyre:
Som hovedstad skal Oslo være en foregangsby når det gjelder å beskytte oss mot bakmenn som tjener på salg av kvinners kropper, og mot objektivisering av kvinner. Vi ønsker en by der kvinner kan bevege seg fritt, og ikke gjøres til varer for kjøp og salg. Strippeklubber er derfor et uønsket element i Oslos uteliv.

Read More

Takketale - Årets kverulant

Framført av Randi Mobæk 21. januar 2016

Å få en slik pris er en anerkjennelse av det arbeidet og den samfunnsmessige betydning som vi i Kvinnegruppa Ottar gjør. Året starter godt både med kverulantpris, premiere på filmen om Suffragettene og ikke minst det faktum at den 11. februar er Ottar 25 år.

Feminismen og kvinnekamp er et optimistisk prosjekt som trengs mer enn noen gang. For situasjonen for de fleste kvinner og barn i verden er brutal.

Read More

En by for alle = strippefri by! Ingen skjenkebevilling til strippeklubber i Bergen!

Innbyggerinitiativ levert inn 27. november 2015 fra Kvinnegruppa Ottar Bergen

Forslaget lyder slik:
«En by for alle = strippefri by! Ingen skjenkebevilling til strippeklubber i Bergen!
Bergen skal være en by for alle, men slik er det ikke idag. Sexindustriens strippeklubber roper ut sitt budskap om at kvinner ikke er mennesker, men varer. I en by hvor kvinner objektiviseres for å selge alkohol, blir det ikke likestilling. Derfor ønsker Kvinnegruppa Ottar et forbud mot strippeklubber, slik de blant annet har på Island. Som et ledd i dette vil vi nekte strippeklubber skjenkebevilling.

Read More

Starten på slutten for strippebransjen!

Innlegg i Stavanger Aftenblad av Randi Mobæk, 16. november 2015

Ozun, innehaveren av Money Talks har forstått betydningen av Lagmannrettens dom av 5.11 i saken mellom han og Sandnes kommune. En slik dom er nemlig starten på slutten for strippebransjen i Norge! Kvinnegruppa Ottar feirer fortsatt domsavgjørelsen og håper at kommunen og politikerne vil spre det glade budskap til andre kommuner. Med alkoholloven i hånd kan strippeklubber nektes alkoholservering. 

Read More

Kunst?

I slutten av august tilbrakte jeg tre dager som tilhører i retten. Det var vel anvendt tid. Jeg lærte mye om et felt jeg fra før av hadde god innsikt i. Rettssaken dreide seg om strippeklubben Money Talks, der daglig leder, Osman Uzum, hadde saksøkt Sandnes kommune for diskriminering og feil anvendelse av alkohol­loven da et enstemmig formannskapsmøte i august 2013 nektet klubben skjenkebevilling.

Read More

Åpent brev til politikerne i Sandnes: hva kan politikerne gjøre når stripping er uønsket i byen?

Kvinnegruppa Ottar har med glede registrert Formannskapets nei til skjenkeløyve til strippeklubber den 13.06.12. Vi har som kjent vært pådrivere for å få bort stripping som kvinnefornedrende og -undertrykkende virksomhet, og ønsker med dette å gi en orientering til de av Sandnes bystyres politikere som ønsker argumenter i denne forbindelse. Vi er kjent med at flere uttrykker bekymring for at kommunale bestemmelser mot kopling av skjenking og stripping ikke vil godtas i en eventuell rettssak.

Read More

Money Talks - uten penger?

Vi har fulgt opp Money Talks over en 2 måneders periode, og vår påstand er at strippeklubben framstår uten mulighet til inntjening. Stedet har knapt kunder. Besøkstallene varierer fra 0 opp til 8 mulige kunder på det aller beste. Vi tar forbehold dersom noen gjester er på plass før åpningstid. Men utfra musikken å dømme er «moroa» i gang vel ½ til 1 time etter åpning, etter det vi har erfart.

Read More

Pressemelding: På tide å forby strippeklubber!

Kvinnegruppa Ottar krever at forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester også skal gjelde kunder på strippeklubber. Dokumentaren Insider som ble sendt på tv-kanalen MAX den 6. mars 2012 viser eksempler fra bransjen i Oslo. Her forteller tidligere bartendere og strippere selv om en organisert virksomhet med en klar kobling mellom stripping og prostitusjon.  TV Norge har med skjult kamera dokumentert hvordan det kan skje i form av at stripperne har nærkontakt med kundene, lar dem beføle seg og slik gir kundene tilgang til å stimulere seg selv seksuelt ved hjelp av stripperne. 

Read More

Sandnes som strippefri by!

Kvinnegruppa Ottar er glade for at leiar i Aftenbladet Sandnes/Gjesdal, Egil Ø. Nærland, 14.10. framstiller strippeklubben Money Talks som utnytting av kvinner. Der er me heilt på linje, og denne kritikken har me også målbåre i avisa - i samband med denne konkrete saka, samt eit utal andre saker som handlar om porno, prostitusjon, utnytting og fornedring av kvinner. Men Nærland er fortørna over at Ottar ikkje gjer meir, me er for kattungar å rekna, skriv han, og me burde, kan me lesa mellom linjene, ha sørgt for å fått utestaden stengt for lengst.

Read More

Skam for SV

Onsdag 24. august var Kvinnegruppa Ottars innbyggerinitiativ med forslag om å stenge strippeklubbene oppe for Oslo Bystyre. Forslaget Bystyret stemte over var:  "Som Norges hovedstad skal Oslo være en foregangsby når det gjelder å beskytte innbyggerne mot bakmenn som tjener på salg av kvinners kropper. Vi ønsker en by der kvinner betraktes som frie mennesker, og ikke en vare for kjøp og salg. Strippeklubber er derfor et uønsket element i Oslos uteliv. Bystyret ber Byrådet utrede, og fremme sak for bystyret, med forslag til tiltak for å bli kvitt strippeklubbene."

Read More

Innbyggerinitiativet: Oslo strippefri by!

Onsdag 24. august skal Kvinnegruppa Ottars innbyggerinitiativ med forslag om å stenge strippeklubbene opp for Oslo Bystyre. Kvinnegruppa Ottar vil markere vårt standpunkt inne i bystyresalen fra kl 19, og vi vil følge med på hvordan partiene stiller seg til strippeklubber. Siden 2009 har kjøp av seksuelle tjenester vært forbudt i Norge. Med denne loven har Norge satt en standard i bekjempelsen av internasjonal kvinnehandel og i kampen for likestilling.

Read More

Pressemelding: Oslo strippefri by - Demonstrasjon

Kvinnegruppa Ottar arrangerer demonstrasjon for strippefri by fredag 17. juni. Demonstrasjonen er en del av kampanjen for å få stengt strippeklubbene i Oslo, og vi skal demonstrere utenfor en del av strippeklubbene som forpester sentrum med kvinneforakt som underholdning. Oslo Bystyre har blitt oversendt et innbyggerinitiativ der vi ber Oslos politikere om å sørge for at strippeklubbene blir stengt. Innbyggerinitiativet vil bli behandlet av Bystyret innen et par uker. Kvinnegruppa Ottar arrangerer demonstasjonen for å markere at vi ønsker et offentlig rom der kvinner ikke er til salgs.

Read More

Lørdagsrevyens mikrofonstativ

Ikke før har Trond Birkedal sluppet ut av varetekt, og Siv Jensen kommet hjem fra ferie, så er vi i gang igjen. FpU med egen oppskrift foran skolevalgkampen: mer porno, mer stripping, mer kvinneforakt. Oppskriften har jo virket før, så det virker sikkert i år også. Til hjelp har de skaffet seg mikrofonstativ i Lørdagsrevyen. NRK svikter ikke i nødens stund.

Read More

Innbyggerinitiativ: Oslo strippefri by!

Kvinnegruppa Ottar Oslo har i dag sendt Oslo Bystyre 308 underskrifter fra innbyggere i Oslo, og ca 150 fra andre landsmenn, som ønsker at følgende forslag blir behandlet i Bystyret:

"Som Norges hovedstad skal Oslo være en foregangsby når det gjelder å beskytte innbyggerne mot bakmenn som tjener på salg av kvinners kropper. Vi ønsker en by der kvinner betraktes som frie mennesker, og ikke en vare for kjøp og salg. Strippeklubber er derfor et uønsket element i Oslos uteliv. Bystyret ber Byrådet utrede, og fremme sak for bystyret, med forslag til tiltak for å bli kvitt strippeklubbene."

Read More

Stripping og kvinneforakt

Da strippeklubben Dreams åpnet i Bergen i januar i år, ble de møtt av massive protester fra blant andre feminister og fagforeninger, noe som fikk bred medieomtale. Siden den gang har en bred allianse av motstandere demonstrert utenfor Dreams hver lørdagskveld, selv om medieoppmerksomheten har dabbet av.  Sist noen prøvde å drive strippeklubb i denne byen, i 1993 (da med damer i bur!), ga de opp etter noen måneder med ukentlige demonstrasjoner. Mye kan tyde på at sexindustrien nok en gang overvurderer bergensernes entusiasme for østeuropeiske jenter med dårlige arbeidsvilkår som kler av seg mot betaling.

Read More

Island viser veg

Kva er det som skjer på sagaøya i vest? Nye vulkanutbrot, ja, og medan vulkanen ved Eyjafjallajökull fresar frå seg, er det frykta at dette kan vekka den mykje farlegare vulkanen Katla. Men medan jordelden flammar, har dei islandske kvinnene greidd å omsetta brennande engasjement for kvinnefrigjering, til lovvedtak i Alltinget. Tysdag 23. mars vedtok tinget å forby alle strippeklubbar i landet, og gjorde det ulovleg for alle føretak å utnytta tilsette sin nakenskap.

Read More

Vi gratulerer Island med forbud mot strippeklubber!

Tirsdag 23. mars vedtok det islandske Alltinget en lov som endelig gjør slutt på strippeklubber i landet. I Island har strippeklubbene vært hovedformen for porno- og prostitusjonsindustrien i ti år. Da det var på det verste i 2005, var klubbene 13 og hovedinntektskilden var den såkalte "privatdansen!" Klubbene importerte mer en tusen kvinner i året i år 2000. Dette betydde at en importert på én utenlandsk kvinne for hver hundrede mannlige innbygger over 18 år!

Read More