Arkiv

Vi krever rettssikkerhet for kvinner - demonstrasjoner over hele landet

Denne uken ble det kjent at meddomsretten knyttet til Borgarting lagmannsrett har frifunnet tre menn som tidligere ble dømt for gruppevoldtekt av en nå 21 år kvinne. De tre tiltalte i 30-årene var anklaget for voldtekt av en 18-år gammel jente som de hadde ruset med MDMA og kokain.

De tre fagdommerne og den ene lekdommeren var enige i at mennene var skyldige, mens de tre siste lekdommerne stemte for frifinnelse. I dommen står det: "Flertallet finner det videre bevist utover enhver rimelig tvil at de tiltalte var klar over at jenta ikke var i stand til å motsette seg de seksuelle handlingene og at de opptrådte forsettlig."
På grunn av at tre av fire lekdommere mente at "det ikke var tilstrekkelig bevist at jenta opptrådte på en slik måte at de tiltalte hadde grunn til å tro at hun var ute av stand til å motsette seg de seksuelle handlingene," ble disse mennene frikjent. Dette mente de til tross for at hun var sterkt ruset. Så ruset at blodprøven viste at det kunne vært en dødelig dose.

Denne saken viser at ordningen med medomsrett, som erstattet juryordningen blant annet for å sikre rettsikkerheten til voldtekstofre, ikke fungerer etter intensjonen. Riksadvokaten og justisministeren må iverksette tiltak for å kvalitetssikre ordningen. Det er ikke en rettstat verdig at menn kan begå voldtekt nærmest uten risiko for straff, selv med overveldende bevis, slik situasjonen er i dag og som illustrert i dette tilfellet. Vi krever rettsikkerhet for kvinner og alle ofre for seksualisert vold!

8. august demonstrerer vi! Møt opp i en demonstrasjon nær deg!

Lærdal: facebook.com/events/1725814141003093
Oslo: facebook.com/events/1790431271243956
Bergen: facebook.com/events/911032662358606
Stavanger: facebook.com/events/1139964149382776
Trondheim: facebook.com/events/836490603117193
Tromsø: facebook.com/events/160674284336801
Stord: facebook.com/events/159325931138443
Hemsedal: facebook.com/events/1134538143271793
Horten: facebook.com/events/945700588872819
Haugesund: facebook.com/events/1733817940215869

Dommen

Domsavsigelsen kan leses på lovdata. Borgarting lagmannsrett: LB-2015-85818