Arkiv

Snik-krigføring

Kronikk av Asta Beate Håland i Klassekampen 30. september 2019

Av og til vet du ikke helt hvor du skal begynne. Mens regjeringens medlemmer krangler om det foregår snikislamisering eller ikke i kongeriket, sendte landets utenriksminister ut følgende melding 17. september: – Vi er veldig bekymret for konsekvensene av droneangrepene. Vi ser jo for det første at mange menneskeliv kunne gått tapt, og for det andre så er denne type angrep som er helt uakseptable en måte å forverre en allerede spent situasjon i regionen på, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Nå er det en ny omdreining i Midtøsten, etter at halvparten av Saudi-Arabias oljeraffinerier ble satt ut av et droneangrep.  

En Madrass eller Koranskole er en Islamsk religiøs skole av et spesielt slag. Saudi-Arabia finansierer de som er fundert på Wahhabismen, en spesielt fundamentalistisk og streng retning innenfor Islam, som også har sitt opphav i Saudi-Arabia. Det begynte under krigen mellom Afghanistan og Sovjet, hvor Saudi- Arabia brukte sine finansielle muskler til å spre de religiøse koranskolene i tusentall over store deler av den muslimske verden for å øke motstanden mot de vantro. Mange av lederne i Al Qaida, Taliban, IS og andre fundamentalistiske organisasjoner har fått sin opplæring i slike koranskoler i Pakistan, Indonesia og andre muslimske land. 

USA som eneste supermakt sikrer egne interesser. Det gjelder å ha kontroll over råvarer, investeringer og markeder, og ikke minst over olja. Og den norske regjeringen er en skjødehund for USA. Det foregår visstnok en stor og dyr kampanje for at Norge skal bli medlem av sikkerhetsrådet i neste periode, vi kan jo alltids lure på hvorfor? 

Pr-maskineriet er i gang. Situasjonen blir godt illustrert av at den USA- vennlige kristne avisa Dagen denne uka hadde leder om hvor undertrykt kvinnene er i Iran. Saudi-Arabias brutale undertrykking av kvinner og grove menneskerettighetsbrudd ble ikke nevnt. 

For som de fleste vet, mange land undertrykker kvinner og bryter menneskerettighetene på det groveste, også Iran, men Saudi-Arabia er best i klassen. Bloggere piskes, mennesker blir halshugget på torget. Kvinner blir tvangsgiftet og kjønnslemlestet– bare for å nevne det verste.  Den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept og kuttet opp i biter inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i fjor. Oppsikten som dette mordet skapte var et lite tilbakeslag for Saudi-Arabia, spesielt i den amerikanske opinionen, så landet prøver å pynte på det. Men de får det ikke riktig til, Saudi-Arabia opphevde forbudet mot at kvinner kan ta førerkort i juni i fjor, men har samtidig fengslet mange kvinneaktivister. Kongeriket Saudi-Arabia sitter fram til neste år fremdeles i FNs menneskerettighetsråd (UNHRC).  

Utenom å være en fundamentalistisk og barbarisk stat, er Saudi-Arabia i tillegg en militær støttespiller for USAs interesser i Midtøsten 

Krigen i Jemen er vår tids største humanitære katastrofe. Hungersnød, kolera og mangel på medisiner, befolkningen i Jemen blir regelrett utsultet. Norge har i de årene som krigen har vart, solgt våpen til både Saudi-Arabia og De forente Arabiske Emiratene, som driver angrepskrigen mot Jemen. I tillegg har oljefondet investert i mange internasjonale våpenprodusenter som forsyner de angripende landene med våpen. Internasjonal rett er satt til side av den sterkestes rett. Ja da, jeg vet at Norge ikke lenger inngår nye kontrakter, at det bare er B-utstyr, altså støttefunksjoner for bombene og granatene slik at de sikrer at bombene treffer, men jeg vet også at vi ikke vet. Kontrakten som allerede er inngått, fortsetter nemlig. Så sannsynligheten er stor for at regjeringen fremdeles bidrar helt konkret til den humanitære krisen i Jemen, i tillegg til å sende støtteerklæringer fra den norske utenriksministeren. 

Det er rett og slett den norske regjeringen som driver med sniking. Mens skinndebatten om Islam dreier seg om mangel på håndhilsning og feil bekledning, står regjeringen bak en politikk som i praksis støtter en middelaldersk og diktatorisk stats terrorbombing mot en nabostat. Vi støtter opp om USAs maktpolitikk i Midtøsten så godt vi kan, og er dermed medansvarlige for den humanitære katastrofen i Jemen og for den hardcore islamiseringen som Saudi-Arabia er hovedansvarlige for over hele verden. Men heller ikke Siv Jensen eller Sylvi Listhaug protesterer på dette.  Hva vi skal foreta oss i sikkerhetsrådet i FN, er knapt til å forstå.