Blogg

Bannerproduksjon 2019

I år foreslo vi 11 paroleforslag i forkant av parolemøtet, og vi fikk vedtatt fem av dem. Fem av totalt 28 er ganske høy andel! Men det betyr også at vi må male dem, for ingen av parolene hadde liknende ordlyd som noen av parolene som var malt på forhånd. Sånn er demokratiet!

Vi tegnet opp skriften på parolene på forhånd, og inviterte til paroleverksted hvor alle parolene lå klart. Det fungerte veldig bra, og hvis vi ved en senere anledning pådrar oss å male fem bannere i forkant av 8. mars, skal vi gjenta denne metoden.