Pressemeldinger

LEGG NED PRO SENTRET!

Uttalelse fra Landsmøtet i Kvinnegruppa Ottar 11. november 2007 
Landsmøtet i Kvinnegruppa Ottar går inn for å legge ned Pro Sentret. Pro Sentret blander rollene som hjelpetiltak, kompetansesenter og interesseorganisasjon, og er derfor ikke egnet til å få samfunnets tillit til å drive prostitusjonsomsorg.

Lederen for Pro Sentret, Liv Jessen, har nå, sammen med et knippe meningsfeller, gitt ut boka ”Det ideell offer” som ifølge Jessen er en ”hyllest til alle kvinnene jeg har truffet gjennom Pro Sentret, kvinner som har bydd på livet sitt”. Med denne boka har Jessen nok en gang vist at Pro Sentrets sammenblanding av roller er problematisk: Pro Sentret har både en kommunal oppgave som hjelpetiltak og en nasjonal oppgave som kompetansesenter. Samtidig har senteret utropt seg sjøl til interesseorganisasjon for prostitusjon og er et markant talerør for alle som er mot kriminalisering av sexkjøp, det være seg prostituert, kunde eller hallik 

Med stor støtte i folket ligger det an til at stortingsflertallet vedtar å kriminalisere sexkjøp i nærmeste framtid. Dette er et viktig tiltak for å plassere ansvaret for prostitusjonen der det hører hjemme, nemlig hos kundene. Kvinnegruppa Ottar advarer sterkt mot at Pro Sentret nå mobiliserer for å stoppe loven. I alle intervjuer er Jessen nøye med å fortelle hvor mye hun beundrer prostituerte. At prostitusjon er vold og nedverdigelse sier hun aldri. Ifølge Jessen og Pro Sentret er det sosiale stigmaet det verste med å være prostituert. I presentasjonen av boka heter det at ”Kriminalisering av sexkjøp forsterker offerposisjonen til de prostituerte”. Det er ingen tvil om at boka er et desperat forsøk på å hindre at loven om kriminalisering av horekunder blir vedtatt.

Når Kvinnegruppa Ottar nå går inn for at Pro Sentret skal legges ned, er det ikke fordi vi ikke vil at det skal være hjelpetiltak for prostituerte. Vi mener det er viktig med gode hjelpetiltak, både lavterskeltilbud som det satses på i dag, og mer omfattende tiltak for å hjelpe folk ut av prostitusjonen. Vi er særlig for at innsatsen skal økes i forhold til langsiktige tiltak.

Pro Sentret undergraver den jobben de er satt til å gjøre når de driver lobbyvirksomhet isteden for å utvikle kompetanse om prostitusjonens skadevirkninger. Kvinnegruppa Ottar mener at bevilgende myndigheter straks bør legge ned Pro Sentret, for å opprette et nytt kompetansesenter som kan fungere som et verktøy for den vedtatte prostitusjonspolitikken.