Arkiv

Åpent brev til styret for Festspillene i Bergen

Innlegg i Bergens Tidende av Anne Kalvig 7. mars 2018

Vi viser til mediedebatten rundt Festspillenes valg om å la bergenspublikumet «prøve seg som sexkunder» (BT 12. feb.) i og med oppsetningen av Teater Bæsts stykke «Lyst#2». Ottarmedlem Anne Kalvig skrev et innlegg i BT (17. feb.) der hun forklarer at valget av dette stykket, og promoteringen av det, er å legge til rette for lovbrudd.

25. februar svarer skuespiller Eja Due og produsent Sarah Rommedahl i Teater Bæst på kritikken. De forsterker inntrykket som allerede er etablert: stykket dreier seg ikke om «kunst», men er politisk propaganda for å så tvil om Den nordiske modellen, som ensidig kriminaliserer sexkjøperen i prostitusjon. I tillegg til at Due skal kle av seg og leke prostituert, og publikum skal leke horekunder, skal det leveres foredrag om teaterets politiske agenda om prostitusjon som «sexarbeid» og kravet om respekt for valg av «yrke».

Skjermdump fra BT

Skjermdump fra BT

I Danmark er det lov å kjøpe sex. Bordelldrift er forbudt, men finnes likevel i stort antall. Nylig åpnet landets første sexdukkebordell. «Sugardating» øker, jenter på 13-14 år blir kjøpt av eldre menn og Københavnpolitiet snakker om et «verdi-ras». Vi i Kvinnegruppa Ottar nekter å godta at danske tilstander skal normaliseres via Teater Bæsts propaganda.

Teater Bæst baserer sin «forestilling» på «research» i europeiske land som har det til felles at prostitusjonskjøp er legalisert og lagt til rette for. Feltforståelsen skuespillerne tar med seg derifra, skal så formidles til et norsk publikum, med et ferniss av «kunstnerisk» belegg: «Vi vil skape et rom for det utskjelte ludder». Men hos oss i Norge er ikke prostituerte utskjelt. Her er det forståelse og kunnskap om at de fleste er traumatiserte fra vold og overgrep, utsatt for rus og fattigdom. Legaliseringspropagandaen til Teater Bæst terper på at den prostituerte er stigmatisert og lider under dette, men fakta er at norsk lovgivning anerkjenner individets rett til liv, helse og et liv fritt for vold, og straffeansvaret i prostitusjon legges dermed på kunden.

FNs undergrupper har ulikt syn på prostitusjon. FNs menneskerettighetserklæring av 1949, FNs Kvinnekonvensjon og FNs Palermoprotokoll slår imidlertid utvetydig fast at prostitusjon er i strid med menneskets verd og verdighet, og skal motarbeides. Prostitusjon er vold og undertrykking. Det er også Norges holdning. Debatten Teater Bæst reiser, hadde vi her for 15 år siden, før sexkjøpsloven ble vedtatt.

I 2018 erklærer så Festspilldirektør Beyer at prostitusjon ikke er noe forferdelig, men noe intimt som foregår i private rom. Han later som om Bergen har glemt avsløringene om den omfattende menneskehandel som NRK avslørte i fjor. Han overser også den ferske saken om den 16 år gamle jenta som ble forsøkt importert til horekundene i byen. Skadevirkningene for den enkelte av å være prostituert blir ikke nevnt. De skader som sexkjøp påfører samfunnet blir neglisjert.

Gjennom «Lyst#2» agiterer Festspillene i Bergen for respekt og tilrettelegging for prostitusjon. Kvinnegruppa Ottar mener at saken er så alvorlig at vi ber om at styret for Festspillene klargjør eget standpunkt. Er dere for å fremme sexkjøp eller vil dere stanse at en kunstfestival blir brukt til ensidig politisk propaganda mot norsk lov?