Arkiv

Sexkjøpsloven – ti år!

I år er det ti år siden sexkjøpsloven ble en del av det norske lovverket. Sexkjøpsloven var en viktig milepæl og jubileet er vel verdt å markere. Norge har i ti år hatt en lov som forbyr å kjøpe seksuelle tjenester, basert på forståelsen at sexkjøp er seksualisert vold og utnytting av ulike maktforhold. Formålet med sexkjøpsloven var å forebygge og redusere menneskehandel, få ned antall kunder og å påvirke holdninger. Loven var basert på erfaringer og innspill fra kvinner som har vært i prostitusjon, og tar deres opplevelser av krenkelser på alvor.

Read More

Feministiske konspirasjonsteorier?

Innlegg i Klassekampen 24.juli 2018

Vel hjemkommet fra ferie i Utlandet, oppdager jeg til forbauselse og ikke så lite humring, at en uttalelse jeg har gitt til Vår Land før jeg dro har blitt en slags agurk-diskusjon i flere aviser og på sosiale medier. Klassekampens Maria Dyrhol Sandvik har en Fokus-kommentar 12.juli, der hun beskylder meg for konspiratoriske påstander på bakgrunn av sitatet «Det er fleire i det mannlege homomiljøet som har et liberalt syn på prostitusjon, og som ser dette som en måte å rekruttere unge menn inn i homomiljøet»

Bare for å gjøre det helt klart: Jeg tror på ingen måte at det eksisterer noen slags mannlig homo-konspirasjon som ønsker prostitusjon som et virkemiddel for å rekruttere flere homofile. Det er en absurd tanke, som jeg ikke hadde fantasi til å forstå at kunne tolkes inn i uttalelsen, i en rask sitatsjekk. Jeg er enig i at «rekruttere» er et dårlig ordvalg, og at et bedre ord ville vært «introdusere». Men like fullt er det interessant at Maria Dyrhol Sandvik i konspiratorisk ånd tolker min uttalelse i verste og mest absurde mening.

Read More

Åpent brev til styret for Festspillene i Bergen

Innlegg i Bergens Tidende av Anne Kalvig 7. mars 2018

Vi viser til mediedebatten rundt Festspillenes valg om å la bergenspublikumet «prøve seg som sexkunder» (BT 12. feb.) i og med oppsetningen av Teater Bæsts stykke «Lyst#2». Ottarmedlem Anne Kalvig skrev et innlegg i BT (17. feb.) der hun forklarer at valget av dette stykket, og promoteringen av det, er å legge til rette for lovbrudd.

Read More

Prostitusjon som kunst?

Innlegg av Anne Kalvig i Bergens Tidende 27. februar.

Festspela i Bergen ved direktør Anders Beyer, gjev scene til oppsetjinga «Lyst #2» fordi årets festspel har tema «Tro og tvil».  Til NTB spør Beyer: «Hva kan vi egentlig tro på i dag? Kunsten er en mektig rettesnor til både etablerte og nonchalante holdninger, fordi den peker på viktigheten av å legitimere tvilen, flertydigheten og kompleksiteten. På Festspillene presenterer vi mange alternativer, men ingen alternative fakta eller fasitsvar.»

Read More

Ekte feminisme

Innlegg av Katarina Storalm i Klassekampen 17. februar 2018

Shurika Hansen retter bred skyts mot feminister i Klassekampen torsdag 15. februar. Hun karakteriserer feminister som sinte kvinner uten mål og mening. Historieløs synsing og resonnementer som som ikke henger sammen fordrer egentlig et lengre svar, men jeg velger å fokusere på følgende: Hun kritiserer feminister blant annet for å ikke være opptatt av sosial kontroll og æreskultur, og at vi ikke bryr oss om opprøret i Iran. Om Kvinnegruppa Ottar skriver hun at vi ved å fremme parolen “Prostitusjon er slaveri - styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltakene”, bedriver sosial kontroll, og sammenlikner det “med den mange innvandrermiljøer og spesielt muslimer bedriver”. Hansen spør videre: “Hvem gir Kvinnegruppa Ottar rett til å straffe kvinner som frivillig selger sin kropp?”. Kvinnegruppa Ottars kamp mot sexkjøp handler ikke om å straffe prostituerte.

Read More

Nytale om feminisme

Innlegg i Klassekampen av Ane Stø 10. februar

FRI, Skeiv ungdom og Skeiv verden forsøker i Klassekampen 9.februar å unngå diskusjon om begrepet «sexarbeider», fordi de mener diskusjonen er ekskluderende for dem som identifiserer seg med begrepet.

Alle med et minimum av politisk engasjement vet at det ligger mye politikk i valg av ord og begreper; om du foretrekker begrepet krig eller militære operasjoner, sier noe om ditt verdivalg når det gjelder legitimiteten av krigshandlinger; om du velger å kalle asylsøkere for lykkejegere, sier noe om ditt syn på mennesker på flukt.

Read More

Prostitusjon: Hvordan skal man kunne regulere denne elendigheten?

Innlegg i Aftenposten av Kari Jaquesson, Kjersti Jensen og Ane Stø, på vegne av Kvinnegruppa Ottar, 1. august 2016

Hallikorganisasjonenes strategi er å skjønnmale virkeligheten

Sandra Bruflot fra Unge Høyre presiserer 29. juli at det er hensynet til prostituertes sikkerhet som gjør at hun vil oppheve sexkjøpsloven og forbudet mot halliker og bordeller.

Samme argument fra Unge Høyre og hallikene

Ifølge Bruflot er det nemlig tryggere å være prostituert på bordell enn på gaten. Dette argumentet har lobbyorganisasjoner for halliker fremmet i årevis

Read More

Valgflesk: La menn kjøpe sex!

Innlegg i Aftenposten på vegne av Kvinnegruppa Ottar: Kari Jaquesson, Kjersti Jensen og Ane Stø, 25. juli 2016

Forslaget fra de unge høyrepolitikerne er ikke særlig liberalt. Det er rett og slett menneskefiendtlig.

Lederne i FpU, Unge Høyre og Unge Venstre krever i Aftenposten 10. juli at Regjeringen opphever sexkjøpsloven, helst før valget neste år.

De ønsker å åpne for storstilt sexhandel i Norge, der halliker og bordelleiere skal kunne tjene penger på å leie ut kvinners kropper for seksuell bruk av andre.

Read More

Buffébordellet

Kronikk i Klassekampen av Asta B. Håland, 4. april 2016

I disse tider der de borgerlige partiene nettopp har stemt ned forslag i Stortinget om å begrense kjønnshandelen på nettet, samtidig som de er for å oppheve sexkjøpsloven, og der både Amnesty og Humanetisk Forbund bedriver propaganda for prostitusjonsindustrien, kan det være nyttig å se på alternativet. Jeg har vært i Berlin.

I Berlin legger ikke myndighetene noen restriksjoner på kvinnehandelen. Bordeller finnes overalt og for alle formål. De finnes i oppgangen i blokka der du bor, og ved siden av skoler og barnehager. Det eksisterer kjempebordell

Read More

Derfor demonstrerer feministene mot Amnesty International

Fredag 23. oktober har Kvinnefronten og Kvinnegruppa Ottar tatt initiativ til en demonstrasjon utenfor Amnestys hovedkontor i Norge. Samme dag vil feminister og prostitusjonsmotstandere over hele verden arrangere liknende og parallelle demonstrasjoner. Fra Nairobi til New Dehli, fra London til Moskva, vil organisasjonen få beskjed fra tusenvis av opprørte feminister om at det er ingen skam å snu.

Read More

Ingen mennesker til salgs

Kronikk i Aftenbladet av Asta B. Håland, 24. august 2015

På Amnesty International (AI) sin kongress 11. august i Dublin vedtok 400 delegater å arbeide for å avkriminalisere alle parter involvert i prostitusjon. Stavanger Aftenblad bruker lederen sin den 20. august til å omtale avgjørelsen, og presterer å kalle vedtaket modig. Som om ikke det var nok har Aftenbladet i samme avis, importert en artikkel fra Politiken, en avis i Nordens bordell Danmark, som forsvarer organisasjonens vedtak i mer panegyrisk form.

Amnesty vil altså avkriminalisere bordeller, horekunder og halliker. Det er ikke et arbeidsuhell.

Read More

Mannsrettigheter

Kronikk i Klassekampen av Asta B. Håland, 17. august 2015

Tirsdag 11. august stemte 400 delegater i Amnesty International (AI) for at organisasjonen skal arbeide for å øke prostitusjonen i verden. AI-kongressen i Dublin vedtok å utvikle en politikk som har som formål å avkriminalisere alle aspekter ved prostitusjonshandelen, eller det Amnesty kaller «sex work». For Amnesty er det viktig å opprettholde det politisk konstruerte skillet mellom tvungen og frivillig prostitusjon. Med dette har Amnesty tatt stilling på feil side i et av de mest brennbare temaene i internasjonal kvinne- og menneskerettighetskamp.

Read More

Håndhev sexkjøpsloven!

Uttalelse fra Kvinnegruppa Ottars landsmøte i Stavanger 28.-30. november:

Kvinnegruppa Ottar tar avstand fra politiets aksjon mot prostitusjonsmiljøet i Stavanger fredag 28.november, der de valgte å bruke utlendingsloven for å utvise kvinner utsatt for prostitusjon og menneskehandel, istedenfor å håndheve sexkjøpsloven og bøtelegge kundene.

Før valget var Høyre indignert over den rødgrønne regjeringens manglende beskyttelse av sårbare prostituerte, og lovte å ordne opp på prostitusjonsområdet hvis de bare vant valget. Høyre i regjeringsposisjon skulle, uten sommel, gi ressurser og tiltak som monnet. Handel med kvinner skulle bekjempes raskt og effektivt, og prostituerte skulle slippe vold og overgrep. Utviklinga vi nå ser med Høyre i regjering, går i gal retning.

Kvinnegruppa Ottars landsmøte etterspør handling i tråd med lovnadene. Vi krever endringer i politiets prioriteringer, og forventer at sexkjøpsloven håndheves. Regjeringen må dessuten følge opp med exit-programmer og holdningskampanjer rettet mot menn.

Leder Ane Stø uttaler: «Jeg er opprørt over politiets aksjon, det er kundene som er kriminalisert, ikke kvinnene! Nå må Justis- og beredskapsdepartementet sørge for å gi forståelige styringssignaler, og forklare politiet at de må prioritere håndheving av sexkjøpsloven.»

Sexkjøpsloven er en suksess - forsvar loven!

Etter vel fem år med sexkjøpslov har den blitt evaluert. Rapporten er fyldig der ulike aspekt ved loven belyses nasjonalt så vel som internasjonalt. Konklusjonen er entydig til støtte for å opprettholde sexkjøpsloven. Den har sammen med hallikparagrafen og loven mot menneskehandel ført til en reduksjon av prostitusjon i Norge. Dessuten viser det seg at unge mennesker støtter sexkjøpsloven, holdningene er i ferd med å endres, og at flertallet i befolkningen er for sexkjøpsloven. Loven har heller ikke ført til mer vold mot prostituerte.

Read More

Den tyske skandalen

Erle Marie Sørheim sin artikkel i Klassekampen 28. juni om bordellene i Berlin fortjener noen kommentarer. Sørheim synser og mener i vei, men mangler åpenbart innsikt i prostitusjonsproblematikken. Hun har heller ikke fått med seg den store offentlige debatten som konsekvensene av prostitusjonsliberaliseringen har skapt i Tyskland de siste årene. 

Read More